Офіційний веб-сайт

Юрій Барабаш «Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко»

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», м. Київ, 2007 р., 744 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 966-518-382-6

Передмова Володимира Панченка

 

Анотація

Книга Юрія Барабаша складається з двох частин ‑ монографії «Дух животворить...» і відзначеного Національною премією ім. Тараса Шевченка дослідження «Коли забуду тебе, Єрусалиме...», котрі різняться за багатьма параметрами: XVIII‑ й перша половина XIXстоліття, Григорій Сковорода ‑ та Микола Гоголь і Тарас Шевченко... Широке історично-культурне тло, подробиці біографії та довкілля, «повільне вчитування» в сковородинівські тексти ‑ і вибіркова зосередженість, з порівняльно-типологічним поглядом, на вузлових моментах спадщини Гоголя і Шевченка. Авторовий задум полягає в тому, щоб через розгляд постатей і творчого спадку «Великої трійці» українського духу, спираючися на компаративістську методологію і крос-культурний аналіз, оприявнити внутрішню сув’язь і глибинну триєдність цих мистців, вияскравити, бодай частково, сутнісні риси процесу тяглості в становленні й розвої національної літератури за майже столітній відтинок часу. Видання розраховане на філологів ‑ викладачів, студентів, аспірантів, а також тих, хто цікавиться явищами української літератури.

 

 

Володимир Панченко:

«Корпус праць Юрія Барабаша останнього двадцятиріччя ‑ це, без перебільшення, українська літературознавча класика. Постаті, творчі і людські обличчя Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, цієї воістину «Великої трійці» українського духу, після появи цих праць стали ближчими і зрозумілішими. Про це можна говорити як про певний підсумок українського вченого, якому випало випробувати себе затяжним московським «сидінням»...».