Офіційний веб-сайт

Володимир Базилевський «Вертеп. Вибрані твори»

Видавництво «Криниця», м. Київ, 2004 р., 608 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 966-7575-69-1

Вступна стаття Леоніда Новиченка

 

Анотація

У книзі вибраних творів Володимира Базилевського відбилися характерні ознаки його творчої індивідуальності: схильність до філософської рефлексії, чіпкість родової і культурологічної пам’яті, напружена робота душі у всій строкатій пульсації її мінливих станів, несповідимість шляхів окремої людської долі.

Один з провідних мотивів цієї підсумкової книги ‑ людина в часі і час в людині. Думається, поет міг би повторити услід за Блаженним Августином: не існує триликого часу, є тільки теперішнє минулого, майбутнього і теперішнього.

Природно, що таке розуміння обертається сприйняттям світу як особистої драми, що виразно позначилося не тільки на інвективах та історіософських прозріннях автора, а й на його пейзажній та інтимній ліриці.

Шевченківську премію В. Базилевський одержав у 1996 році за збірку поезій «Вертеп».

 

Леонід Новиченко:

«В часи, коли дилетантська приблизність і розкошланість вислову, кульгавий вірш і модна затуманеність думки стали звичними для багатьох віршувальників, поезія Базилевського відзначається високою художньою точністю слова, його красивою незамінністю і смисловою свіжістю».