Офіційний веб-сайт

Степан Пушик «Страж гора»

Видавництво «Етнос», м. Київ, 2004 р., 640 с.

ISBN 966-522-188-4

Передмова Петра Сороки

 

Анотація

До книжки відомого поета і прозаїка Степана Пушика увійшли роман з народних уст «Страж-гора» та оповідання й новели зі збірки «Ватра на Чорній горі».

Письменник створив свій жанр роману, повісті, оповідання, що глибоко закорінені в народну поезію, відзначаються гостросюжетністю, багатством мови, цільністю характерів людей Карпат, Закарпаття й Прикарпаття, Покуття й Поділля.

 

Петро Сорока:

«У літературі вирішальну роль відіграє, безумовно, талант, все зводиться до нього і все урешті-решт вирішує він, але навіть найпотужніше обдарування без життєвого досвіду, знання глибинної сутності основ життя міліє і з часом засихає, як дерево без ґрунту. С. Пушику завжди було що сказати читачам, він ніколи не відчував нестачі тем і сюжетів, бо з раннього дитинства пізнав ціну хліба, і його доля, кажучи словами великого поета, стала часткою долі самого народу. Це можна вважати щастям митця, але важким, виболеним і заслуженим щастям».