Офіційний веб-сайт

Республіканські премії

Постанова № 646 Ради Міністрів Української РСР

 

20 травня 1961 року

 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  ЩОРІЧНИХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ

ПРЕМІЙ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

 

 

Для відзначення пам’яті великого українського поета революціонера-демократа

Т. Г. Шевченка, а також для ще більшого сприяння дальшому розвиткові української радянської літератури, музики, образотворчого  мистецтва, театру і кінематографії, Рада Міністрів Української РСР постановляє:

 

1.  Встановити три щорічні республіканські премії імені Т. Г. Шевченка за видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва і кінематографії в розмірі 2500 крб. кожна.    

Встановити, що разом з премією нагородженому вручається Диплом про: присудження премії і золота нагрудна медаль лауреата премії імені Т. Г. Шевченка.

2. Утворити Урядовий республіканський комітет по преміях імені Т. Г. Шевченка в кількості 25 чоловік, за поданням якого Рада Міністрів УРСР розглядає питання

про присудження премій імені Т. Г. Шевченка і виносить відповідну ухвалу.

3.  Положення про Республіканські премії імені Т. Г. Шевченка затвердити.

 

 

Голова Ради Міністрів Української РСР                             В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

 

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР                                     К. БОЙКО

 

 

Затверджено Постановою Ради Міністрів УРСР

від 20 травня 1961 року № 646

 

1.  Премії імені Т. Г. Шевченка присуджуються за високоідейні і високохудожні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики,кінематогра­фії та театральні вистави, які створені митцями республіки і здобули широке громадське визнання.

Примітка: Премії імені Т.Г. Шевченка, як прави­ло не присуджуються по­вторно, а також не прису­джуються за твори, автори яких одержали премії союз­ного значення.

2. Висунення творів на здобуття премій імені Т. Г. Шевченка можуть провадити Академія наук УРСР та її інститути, вищі учбові заклади, правління спілок письменників, художників, композиторів, кінопрацівників, журналістів, те­атральне товариство, редколе­гії газет і журналів, а також колективи, збори трудящих, окремі особи.

3. На здобуття премій імені Т. Г. Шевченка можуть бути висунуті твори літератури, образотворчого мистецтва, му­зики, кінематографії і теат­ральні вистави, які стали відомими громадськості не пізніше, як за півроку до дати прису­дження премій - березня місяця кожного року. Твори, ви­сунуті на здобуття премій імені Т. Г. Шевченка, можуть подаватися до Урядового рес­публіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка

протягом всього року. Список творів, висунутих на здобуття премії імені Т. Г. Шевченка, оголошується в республіканській пресі не пізніше, як за два місяці до дати прису­дження.

4. Рішення Урядового респуб­ліканського комітету по премі­ях імені Т. Г. Шевченка затвер­джується Радою Міністрів УРСР і оголошується 9-го березня кожного року - в день народження великого поета.

Особам, яким присуджено премію імені Т. Г. Шевченка, присвоюється звання «Лауре­ат премії імені Т. Г. Шевчен­ка», вручається премія, Диплом і нагрудна золота медаль лау­реата премії імені Т. Г. Шев­ченка.

 

 

 

 

 

 

У раді міністрів Української РСР

 

Про склад Урядового Республіканського комітету по преміях імені Т.Г. Шевченка

 

Рада Міністрів Української  РСР постановою від 18 листопала 1961 року № 1601 затвердила Урядовий республіканський Комітет по преміях імені Т.Г. Шевченка в такому складі.

 

Голова Комітету - Корнійчук О.Є , академік;

Заступник голови – Новиченко Л. М., літературознавець.

 

Члени Комітету:

Бажан М.П. – поет, академік АН УРСР.

Божій М.М. – художник, народний художник УРСР.

Гончар О.Т. – письменник, голова правління Спілки письменників України.

Данькевич К.Ф. - народний артист СРСР, голова правління Спілки композиторів України.

Донець Г.П. – письменник, Єльченко Ю.Н. – секретар ЦК ЛКСМУ.

Іванченко В.І. - кінорежисер, народний артист УРСР.

Кондуфор Ю. Ю. – завідуючий відділом науки і культури ЦК КП України.

Клименко В.К. - глова Української республіканської ради професійних спілок. 

Левчук Т.В. – заслужений даяч мистецтв УРСР, голова оргбюро Спілки  працівників кінематографії  України.

Майборода Г.І. – композитор, народний артист СРСР. 

Малишко А.С. – поет.

Олійник О.П. - скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР.

Пащенко О.С. – народний художник УРСР.

Рильський М.Т. – поет, академік.

Ревуцький Л.М. – композитор, народний артист СРСР.

Скаба А.Д. – секретар ЦК КП України.

Сердюк О.І. – народний артист СРСР. 

Тронько П.Т. – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 

Тичина П.Г. – поет, академік АН УРСР.

Ужвій Н.М. – народна артистка СРСР.

Чабаненко І.І. – професор, заслужений діяч мистецтв УРСР.

Шамота М.З. – літературознавець.