Офіційний веб-сайт

Постанова від 3 березня 1982р. № 122 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтв і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний  Комітет  Компартії  України 

і  Рада  Міністрів  української  РСР   

 

ПОСТАНОВА
від 3 березня 1982 р. № 122
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР

імені Т.Г.Шевченка в галузі літератури, журналістики,

мистецтва і архітектури  І982 року.

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналіс­тики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1982 року:

 

В галузі літератури:

 

МОРОЗУ Анатолію Трохимовичу - за роман "Четверо на шляху ”.

 

В галузі журналістики і публіцистики:

 

СТАДНИЧЕНКУ Володимиру Якович - за публіцистичні твори остан­ніх років.

 

В галузі образотворчого мистецтва:

 

ШИШКУ Сергію Федоровичу - за серію картин "Київська сюїта".

 

В галузі теорії та історії мистецтва:

 

БІЛЕЦЬКОМУ Платону Олександровичу - за книги "Український пор­третний живопис ХУІІ-ХУІІІ ст.", "Українське мистецтво другої половини ХУІІ-ХУІІІ століть", "Українське радянське мистецтво".

 

В галузі театрального мистецтва:

 

МІРОШНИЧЕНКУ Миколі Івановичу - авторові п’еси, ТЕРЕНТЬЄВУ Вік­тору Сергійовичу - режисерові-постановнику, КРИВОШЕЇНУ Олександру Сергійовичу – художникові - постановнику, ГОНЧАРУ Андрію Петровичу - виконавцеві ролі Автора і першого секретаря обкому партії - за вис­таву "Возрождение" за однойменною книгою

Л.І. Брежнєва в Одеському обласному російському драматичному театрі імені А.В. Іванова.

 

В галузі концертно-виконавської діяльності:

 

ІКОННИКУ Віктору Михайловичу - художньому керівникові і голов­ному диригентові Київського камерного хору імені Б.М. Лятошинського - за популяризацію хорової спадщини українського радянського компо­зитора Б.М. Лятошинського і концертно-виконавську діяльність остан­ніх років.

 

В галузі кінематографії:

 

МАЩЕННУ Миколі Павловичу - режисерові-постановнику, ХАРИТОНОБУ Андрію Ігоровичу - виконавцеві ролі Овода, БОНДАРЧУКУ Сергію Федоровичу - виконавцеві ролі кардинала  Монтанеллі - за трисерійний художній телевізійний фільм "Овід" Київської ордена Леніна кіно­студії художніх фільмів імені О.П. Довженка.

 

В галузі архітектури:

 

СОСНОВОМУ Дмитру Григоровичу - архітекторові, ВІЛЬШУКУ Василю Михайловичу - скульпторові, ШЕВЧУКУ Володимиру Олексійовичу - худож­никові, ОВЧАРУ Антону Степановичу – столярові - червонодеревнику, ЛУКАШКУ Василю Михайловичу - різьбяреві, авторам художньо-декоратив­ного оформлення театру, САНДЛЕРУ Леоніду Григоровичу - інженерові - конструктору, автору проекту театру - за використання мотивів народ­ної творчості при створенні приміщення музично-драматичного театру імені І.Я. Франка в м. Івано-Франківську. /Автор проекту театру архі­тектор СЛІПЕЦЬ Степан Павлович удостоєний Державної премії Україн­ської РСР імені Т.Г. Шевченка раніше/.

 

 

Секретар Центрального                         Голова Ради Міністрів

Комітету Компартії України                     Української  РСР

                 

                         В. Щербицький                                             О. Ляшко