Офіційний веб-сайт

Постанова від 28 лютого 1979р. № 107 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтв і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний Комітет Компартії України і

Рада Міністрів Української РСР

ПОСТАНОВА
від 28 лютого 1979 р. № 107
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР імені Т.Г.Шевченка літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1979 року:

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва, журналістики і архітектури при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1979 року:

 

В галузі  літератури:

 

ДМИТЕРКУ Любомиру Дмитровичу - за збірки поезій "Світе мій", "Основа".

 

В галузі журналістики і публіцистики:

 

ПОДОЛЯНУ Миколі Петровичу - за публіцистичні статті та пам­флети в періодичній пресі 1976-1978 років.

 

В галузі теорії та історії літератури:

 

ШАБЛІОВСЬКОМУ Євгену Степановичу - за монографію "Чернышевский и Украина".

 

В галузі образотворчого мистецтва:

 

ВАТЧЕНКО Агрипині Федосіївні - керівникові роботи, ЗУЄВУ Во­лодимиру Олександровичу - архітектору, автору реконструкції комплексу, КОЮТКОВУ Володимиру Івановичу, РИВШУ Володимиру Назаровичу - художникам, авторам інтер”ерів музею, БУТУ Миколі Яко­вичу, Овєчкіну Миколі Васильовичу - художникам, авторам діорами "Битва за Дніпро", ПРОКУДО Віталію Стефановичу - автору сценарію і науковому консультанту діорами "Битва за Дніпро" - за комплекс Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького

 

В галузі музики та виконавської діяльності:

 

1. МОКРЕНКУ Анатолію Юрійовичу - за театрально-концертну ді­яльність І977-1978 років.

2. МУРАВСЬКОМУ Павлу Івановичу - за концертні програми 1977- 1978 років з творів М. Д. Леонтовича.

 

В галузі кінематографії:

 

ДЕНИСЕНКУ Володимиру Терентійовичу - авторові сценарію і режисеру - за художній фільм "Женці" Київської ордена Леніна кіностудії художніх фільмів імені О.П. Довженка.

 

В галузі архітектури:

 

ГНЄЗДІЛОВУ Василю Георгійовичу, УРСАТІЮ Георгію Антонови­чу - архітекторам, СМИРНОВІЙ Євдокії Давидівні - інженеру - за комплекс ландшафтного парку імені 50-річчя Жовтня в м. Черкасах.

 

 

Секретар Центрального Комітету Компартії України         В. Щербицький

 

Голова Ради Міністрів Української  РСР                                       О. Ляшко