Офіційний веб-сайт

Постанова від 21 лютого 1983р. № 89 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтв і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний  Комітет  Компартії  України 

і  Рада  Міністрів  української  РСР   

 

ПОСТАНОВА
від 21 лютого 1983 р. № 89
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР

імені Т.Г.Шевченка в галузі літератури, журналістики,

мистецтва і архітектури І983 року

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналіс­тики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1983 року:

 

В галузі літератури:

 

ОЛІЙНИКУ Борису Іллічу - за збірки поезій "Сива ластівка", "У дзеркалі слова", "Дума про місто".

 

В галузі образотворчого мистецтва:

 

БОЙКУ Володимиру  Петровичу, ШПАТОВУ Ростиславу Федоровичу - керівникам авторської групи, КУЗНЄЦОВУ  Геннадію  Юхимовичу, МАТВЄЄВУ Євгену Володимирович, НОВИКОВУ  Юрію Георгійовичу, ШЕВЧЕНКУ Михайлу Дмитровичу - художникам, ЗУБЦЮ Анатолію Михайловичу - складачеві, ХОМЕНКУ Миколі Івановичу - друкареві - за впроваджен­ня нових принципів конструювання, оформлення та поліграфічного виконання творів класиків марксизму-ленінізму та видатних діячів комуністичного і робітничого руху /К.Маркс. "Капітал", "Громадян­ська війна у Франції"; Г. Димитров. "І все-таки вона крутиться!...”/.

СВИДІ Василю Івановичу - за горельєф "В сім’ї єдиній".

 

В галузі музики:

 

КОЛЕССІ Миколі Філаретовичу - за хорову сюїту "Лемківське весілля" /друга редакція/, збірник "Обробки українських народних пісень".

 

В галузі  театрального мистецтва:

 

РЄЗНИКОВИЧУ Михайлу Іерухимовичу - режисерові-постановнику, ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Віктору Миколайовичу, МАЖУЗІ  Юрію Миколайовичу, ПАЗЕНКУ Анатолію Федоровичу, СМОЛЯРОВІЙ Олександрі Захарівні, РЕШЕТНИКОВУ /РЕШЕТЧЕНКУ/ Анатолію Георгійовичу, РУШКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу, ЯРЕМЧУК Лідії Григорівні - акторам - за створення образу радянського сучасника у виставах "Предел спокойствия", "Кафедра", "Тема с вариациями" у Київському державному ордена Трудового Червоного Прапора академічному російському дра­матичному театрі імені Лесі Українки.

 

В галузі концертно-виконавської діяльності:

 

Державній ордена Трудового Червоного Прапора заслуженій капелі бандуристів УРСР - за концертні програми останніх років.

 

В галузі архітектури:

 

БУТЕНКУ Михайлу Петровичу, СТРЕЛЬЦОВУ Василю Омеляновичу - керівникам робіт, АНТОНОВУ Анатолію Петровичу, ЛУЦЕНКУ Миколі Григоровичу, МОЛІВЄРОВУ Олександру Сергійовичу, ПІДВЕЗКУ Анато­лію Петровичу, РАТУШНОМУ  Георгію Вадимовичу - архітекторам, авто­рам проектів - за забудову і благоустрій центру м. Верхньодніпровська Дніпропетровської області.

ЯВОРСЬКОМУ Анатолію Степановичу - інженерові, керівникові . авторського колективу, ГЛИБЧЕНКУ  Вадиму Володимировичу - технікові-архітектору, ІВАНЕНКО Ірині Олександрівні - мистецтвознав­цеві, НОВИКОВУ Льву Володимировичу, ШКЛЯРУ Віталію Сергійовичу - архітекторам, ХАБІНСЬКОМУ Аркадію Ізраїловичу - інженерові,

КУЛИКОВУ Євгену Леонідовичу - скульпторові - за реставрацію пам’ятника архітектури ХУІІІ ст. - Маріїнського палацу в м. Києві.

 

За кращий твір літератури і мистецтва для дітей та юнацтва:

 

ЯКУТОВИЧУ Георгію В’ячеславовичу - за ілюстрації до книжок "Повість минулих літ", "Слово про Ігорів похід",‘"Карби. Чічка. Злодія зловили" М.Черемшини,

"Козак Голота" М. Пригари.

 

 

Секретар Центрального                         Голова Ради Міністрів

Комітету Компартії України                     Української  РСР

 

                         В. Щербицький                                             О. Ляшко