Офіційний веб-сайт

Постанова 1964р. Про присудження Республіканських премій імені Т.Г. Шевченка

В Урядовому Республіканському комітету по преміях імені Т.Г. Шевченка

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ Й МИСТЕЦТВА

Урядовий республіканський  Комітет  по преміях імені Т.Г. Шевченка постановив присудити премії Т.Г. Шевченка 1964 року за видатні досягнення в галузі літератури й мистецтва:

 

В галузі літератури:

 

1.Тихонову Миколі Семеновичу - за популяризаціютворчості Т.Г.Шевченка й переклади творів української поезії на російську мову.

2. Малишку Андрію Самойловичу - за книгу лірики "Далекі ор­біти"*

 

В галузі образотворчого мистецтва:

 

1. Касіяну Василю Іллічу - за багаторічну мистецьку творчістьна шевченківську тематику за виконані ним художні твори естампи  "Тарас Шевченко" , "Шевченко з казахським хлопчиком","Народ і слово Шевченка",офортні ілюстрації до "Кобзаря", ілюстрації до роману О. Іваненко "Тарасові шляхи".

 

В галузі музики:

 

1. Людкевичу Станіславу Пилиповичу – за симфонію кантату "Кавказ" і вокально-симфонічну кантату "Заповіт"на слова однойменних творів Т.Г. Шевченко.

 

 

Постанова Урядового республіканського комітету по преміях імені Т.Г. Шевченка 

 

Про присудження премії імені Т.Г. Шевченка товаришеві

М.С. Хрущову

 

За видатну громадсько – політичну діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, за великий вклад у розвиток ї зміцнення української радян­ської соціалістичної культури, як і культур усіх братніх радянських народів, у світлу дату 150-річчя з дня народ­ження видатного українського поета, революціонера-демо­крата Т.Г. Шевченка Урядовий Республіканський комітет по преміях імені Т.Г. Шевченка ухвалив присудити премію Т.Г. Шевченка за 1964 рік товаришеві М.С. Хрущову.