Офіційний веб-сайт

Попович Мирослав Володимирович

 

 

Філос оф, культур олог, історик, пед агог. Акад емік НАН  України (з 2003 р.), Заслуже ний діяч науки і техніки України (з 2000 р.).

Шевченківська премія 2001 року за книгу «Нарис історії культури України».

Народився 12 квітня 1930 рокуу м.Житомирі.

Освіта: філософськи й факультет Київського  державного університету ім.Т.Шевченка, аспірантура Інституту фі лософії АН України (1956-1959 рр., кандид атфілософських наукз 1960 року), доктор філософських наук (з 1967 року), професор (з 1974 року).

Життєпис: У 1953-1956 роках працював директором і вчителем історії середньої школи в с.Золот ий Потік Тернопільської області. Після закінчення аспірантури ‑ молодший науковий співробітник реферативної групи, а з 1965 року старший науковий співробітник, з 1969 року завідувач відділу логіки наукового пізнання, з 2002 року директор Інституту філософії АН України. У 1992 році ‑ обраний член-кореспо ндентом НАН України, а з 2003 року ‑ академік НАН України. Був головним редактором наукового журналу «Філософсь ка думка», членом редколегій часописів «Вища школа», «Людина і Політика», «Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська академія». Серія Філософія».

Автор монографій «О философском анализе языка науки» (1966 р.), «Логіка і наукове пізнання» (1971 р.), «Философские вопросы семантики» (1975р.), «Очерк истории логических идей в культурно-историческом контексте» (1979 р.), «Григорій Сковорода» (1984 р., у співавторстві), «Мировозрение древних словян» (1985 р.), «Микола Гоголь» (1989 р.), «Україна і Європа: праві і ліві» (1996 р.), «Раціональність і виміри людського буття» (1997 р.), «Нарис історії культури України» (1998 р.), «Універсальний сл овник-енциклопедія» (1999 р., головний редактор), «Червоне століття» (2005 р.), «Бути людиною» (2011 р.).

Помер 10.02.2018 р. Похований у Києві.