Офіційний веб-сайт

Положення про Національну премію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 3 березня 2016 року № 78/2016

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 55/2018 від 06.03.2018
№ 54/2019 від 05.03.2019
№ 293/2021 від 14.07.2021}

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія) є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Присудження Національної премії є інструментом політики держави у сфері культури, засобом привернення уваги суспільства до найвидатніших творів української культури, здатних вплинути на розвиток національного культурного середовища, формування нових позитивних смислів і моделей соціальної поведінки, гідно представляти українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну та самобутню складову.

2. Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України.

Особа, якій присуджено Національну премію, іменується лауреатом Національної премії.

3. Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п’яти років (але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії), у таких номінаціях:

література;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика, журналістика;

музичне мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва.

Щорічно може бути присуджено не більше семи Національних премій.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

{Пункт 3 в редакції Указів Президента № 55/2018 від 06.03.2018, № 293/2021 від 14.07.2021}

4. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Національної премії особі, яка є лауреатом Національної премії, вдруге не провадиться.

Присудження Національної премії не може бути проведено посмертно.

5. Національна премія присуджується за результатами конкурсу, який проводиться щорічно Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет).

6. Для участі у конкурсі висуваються твори, що є результатом безпосередньої творчої участі як одного творця (автора, виконавця), так і творчого колективу (для авторів твору - не більше трьох осіб, для виконавців твору - не більше п’яти осіб). Не допускається включення до складу творчого колективу осіб, які не є творцями (авторами, виконавцями) твору.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом першим згідно з Указом Президента № 293/2021 від 14.07.2021}

Внесення пропозицій для участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії (далі - конкурс) здійснюється експертами, визначеними Комітетом для кожної номінації, а також членами Комітету, культурними інституціями.

Експерт, член Комітету, культурна інституція може внести пропозицію щодо участі твору у конкурсі лише в одній номінації. У разі якщо різними експертами, членами Комітету, культурними інституціями внесено пропозиції щодо участі твору у конкурсі у двох і більше номінаціях, Комітет визначає одну номінацію, в якій цей твір бере участь у конкурсі.

Внесення пропозицій стосовно участі у конкурсі творів, творцем (автором, виконавцем) яких є член Комітету або особа, яку Комітетом визначено експертом відповідно до абзацу другого цього пункту, не допускається.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 293/2021 від 14.07.2021}

Перелік творів із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), стосовно яких внесено пропозиції щодо участі у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету.

7. Для участі твору у конкурсі його творець (автор, виконавець) надає Комітету письмову згоду.

8. Конкурс за всіма номінаціями проводиться у три тури.

У першому турі конкурсу Комітет проводить розгляд творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі у конкурсі, відбирає твори, які братимуть участь у конкурсі, та формує за результатами у кожній з номінацій список творів, які допущені до участі у другому турі ("довгий" список).

У другому турі конкурсу Комітет проводить поглиблений аналіз мистецької цінності та суспільної значущості творів, допущених до участі у другому турі конкурсу, їх впливу на національне соціокультурне середовище, його розвиток та можливості гідного представлення української культури в європейському і світовому культурному просторі та за результатами відбирає твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу, і формує у кожній з номінацій список творів, які допущені до третього туру ("короткий" список).

У третьому турі Комітет визначає твори, творцям (авторам, виконавцям) яких пропонує присудити Національну премію.

Рішення Комітету за результатами третього туру конкурсу оформлюється протоколом, який підписує голова Комітету. Це рішення Комітету, а також "довгий" і "короткий" списки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету.

9. За результатами конкурсу Комітет готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії та проект відповідного Указу Президента України.

{Пункт 9 в редакції Указу Президента № 293/2021 від 14.07.2021}

10. Указ Президента України про присудження Національної премії оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії.

11. Лауреатові Національної премії вручаються Диплом і Почесний знак та виплачується грошова частина Національної премії в розмірі, який щороку визначає Президент України за пропозицією Комітету. У разі відзначення Національною премією кількох авторів твору (співавторів, співвиконавців) Диплом та Почесний знак вручаються кожному лауреатові, а грошову частину Національної премії ділять між ними порівну.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджує Президент України.

12. Вручення Диплома та Почесного знака Національної премії здійснюється Президентом України, як правило, під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.Глава Адміністрації
Президента України

Б.ЛОЖКІН