Офіційний веб-сайт

Петро Жур «Труди і дні Кобзаря»

Видавництво «Дніпро», м. Київ, 2003 р., 520 с.

ISBN 966-578-118-9

Вступна стаття М.М. Павлюка

Наукова редакція українського перекладу

М.М. Павлюка та В.О. Судак

 

Анотація

Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.

 

Микола Павлюк:

«Живучи в місті над Невою, П. Жур, звичайно ж, не міг не думати про те, що ходить тими самими вулицями, набережними, парками, повз ті самі будинки й монументи, які свого часу бачив і Шевченко. Природна інтуїція й натренований хист слідопита поєднувалися в ньому з живою письменницькою уявою, доповнюючи й контролюючи одна одну. І це дозволило йому виробити свій власний стиль біографічної хроніки (бо ж саме так визначав П. Жур жанр своїх глибоко дослідницьких книжок про Шевченка), в якій сувора документальність, ретельно розшуканий і перевірений матеріал превалює над усім, не лишаючи місця для довільних ‑ хай часом і дуже спокусливих,‑ домислів і вигадок».