Офіційний веб-сайт

Леся Дичко «Літургії. Хорові твори»

Видавництво «Музична Україна», м. Київ, 2004 р., 530 с.

ISMNM-707502-39-6

Вступне слово доктора мистецтвознавства, професора Софії  Грици

 

Софія Грица:

«Творча діяльність Лесі Дичко є знаменням розвитку модернізму в українській музиці XXст. Рідну стихію для самовираження і новаторських пошуків композиторка знайшла у хоровій творчості, досягнувши тут справжніх висот мистецтва світового рівня. Дичко створила академію сучасної хоротворчості, принадну для цілої плеяди українських композиторів молодшого покоління та її послідовників.

Слова та голос ‑ більш нічого,

А серце б’ється-ожива,

Як їх почує!.. Знать од Бога

І голос той, і ті слова

Ідуть меж люди!

                              Т. Шевченко

Вірші поета, немов про натхненне співомовлення! Чи випадково «Думка» в поетичному слові Тараса Шевченка привела мисткиню до «Думки» в музиці ‑ «Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш», що значиться першою серед її творів. Від ранніх романтичних захоплень зроблено наступний крок ‑ до заглиблення у таїни історії України, у літописні джерела, до нових відкриттів сущого. Цим відкриттям були ораторії Лесі Дичко «І нарекоша ім'я Київ» (1982), «Індія-Лакшмі» (1989), кантата «У Києві зорі» (1982), за які авторка отримала звання лауреата Національної премії України ім.Т.Г. Шевченка а дещо згодом ‑ духовні Літургії».