Офіційний веб-сайт

Інформація для лауреатів

Податковий Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010р.

 

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» №1767-ІІІ від 01.06.2000р.

 

1. Суми державних премій України не обкладаються податком.

 

Документ: Податковий Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010р.

(витяг)

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) податковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації

інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник

податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно):

{ Підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

 

б) сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;

 

2. Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка мають право на надбавку до пенсії.

 

Документ: Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» №1767-ІІІ від 01.06.2000р.

(витяг)

Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:

 

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР,нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення; ( Пункт 6 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1383-IV ( 1383-15 ) від 11.12.2003, N 3045-IV ( 3045-15 ) від 02.11.2005; в редакції Закону N 2417-IV ( 2417-15 ) від 03.02.2005 )

 

Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:

 

від 20 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 і 7 статті 1 цього Закону. { Абзац четвертий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 }