Офіційний веб-сайт

Євген Станкович «Камерні твори. У трьох зошитах»

Видавництво «Музична України», м. Київ, 2008 р., 348 с.

Зошит перший: «Дві невеликі пасакалії», «Новела», «Симфонієта №2»

Передмова Ганни Луніної

Зошит другий: «Сюїта», «Два фрагменти до кінофільму «Ізгой»

Зошит третій: «Opera Rustica для двох солістів та камерного оркестру».

 

Ганна Луніна:

«Яскравість індивідуального стилю, вишуканість і виразність музичної мови, неповторність авторського задуму, висока професійна майстерність композиції ‑ у цих якостях причина популярності й постійного звучання цих творів. Вирізняє їх жанрова приналежність до масштабних опусів, і репрезентують вони, безперечно, величезну частку доробку композитора, але все ж таки це далеко не весь формат творчості. Вагому складову написаного Євгеном Станковичем становить камерна музика, що є справжньою скарбницею і духовним надбанням української камерної музики в цілому».