Офіційний веб-сайт

Доступ до публічної інформації

Комітет з Національної премії України

імені Тараса Шевченка

 

надає публічну інформацію керуючись Законом України

 

"Про доступ до публічної інформації"

 

та Указом Президента України

 

"Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України".

 

Надання публічної інформації Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

-        Від фізичної особи (зразок);

 

-        Від юридичної особи (зразок);

 

-         Від об’єднань громадян (зразок);

 

-        Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді.

 

Поштова адреса Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка для подання інформаційного запиту:

 

м. Київ, вул. Прорізна,2, 01001 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

телефон: (044) 270-59-49;

факс: (044) 278-11-93;

електронна пошта: taras_kom@ukr.net