Офіційний веб-сайт

Дмитро Наливайко «Україна очима Заходу»

Видавництво «Грамота», м. Київ, 2008 р., 784 с.

ISBN 978-966-349-167-7

Передмова доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими

 

Анотація

Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття України в Західній Європі XI-XVIIIст. Воно подається як довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й особливостями, що зумовлюються як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. У книжці використано великий фактичний матеріал. Для автора однаковою мірою важливі як інформація про історію і життя українського народу в тогочасних західноєвропейських джерелах, рівень її повноти й достовірності, так і саме сприйняття, образ України з усіма його «домислами», «неточностями» тощо, що складався в реципієнтів і змінювався протягом століть. У цьому аспекті книжка належить до імагології, галузі сучасної компаративістики, що займається вивченням сприйняття національних образів народів іншими народами або регіонами.

Адресується як науковцям, викладачам і студентам, так і широкому колу читачів, яких цікавить історія України й українсько-європейські відносини.

 

 

Микола Сулима:

«З виходом цієї книги широке коло читачів отримає прекрасну нагоду здійснити інтелектуально насичену, захоплюючу мандрівку в глибину віків, їх поведе у світ історичних візій тверда рука літературного Майстра, який видобув із небуття, із тисячі розпорошених і часто малодоступних джерел, особливо іншомовних, важливі факти, вагомі аргументи й докази того, що світ змінюється стрімко, але не так радикально, як може здаватися. Ця книжка веде читачів у світ майбутньої цивілізації, де Україна як етнополітична й етноісторична реальність буде органічною складовою не лише свідомості європейців чи американців, а й самих українців».