Офіційний веб-сайт

Дмитро Кремінь «Вибрані твори»

Видавництво «Маяк», м. Одеса, 2007 р., 632 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 966-587-136-6

Вступна стаття Ю.І. Коваліва, доктора філологічних наук, професора, лауреата Шевченківської премії

Упорядкування Т.Д. Кременя, кандидата філологічних наук, доцента

 

Анотація

До книги вибраного Дмитра Кременя ‑ відомого українського поета, лауреата Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка, премій ім. В.Чумака та М.Аркаса увійшли кращі вірші та симфонії, які демонструють історіософську глибину, світовий рівень мислення і творення. Окремий розділ складають філософські хроніки-есеї.

 

Юрій Ковалів:

«Якщо розглядати постать Д.Кременя у сьогочасній ліриці, позначеній розмаїтими тенденціями від залюблення у ретро, нео-авангардистськими віяннями ‑ до постмодерністських експериментів, то поет сприймається немовби на перехресті всіляких тенденцій, вбираючи в себе їх досвід, проте за своїм ідіостилем, в основу якого покладено історіософічну домінанту, видається окремішнім у структуруванні власної художньої моделі, що вбирає у себе незнищенну пам’ять античного світу, з яким одвіку був тісно пов’язаний український світ, скіфського світоуявлення, барокової культури, музи Т.Шевченка, культури модернізму, тому витворюється особливий Кременевий космос, здатний протистояти хвилям хаосу, збагачуючи сьогочасну українську літературу. Поет знайшов свою, тверду відповідь на невблаганний виклик дегуманізованої дійсності».