Офіційний веб-сайт

Андрій Малишко «Далекі орбіти. Вибрані твори»

Видавництво «Криниця», м. Київ, 2004 р., 608 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 966-7575-70-5

Вступна стаття В.О. Базилевського

Упорядкування В.А. Малишко

 

Анотація

Андрій Самійлович Малишко (1912-1970) ‑ одна з харизматичних постатей в українській поезії 30-х-70-х років XXстоліття. У його творчості яскраво і навдивовижу предметно відображено непростий період у житті українського суспільства, котрий іменується радянським.

Поет особисто брав участь у жорстокій Другій світовій війні, і твори воєнної тематики ‑ це зразки високого трагізму і ліризму Андрій Малишко пристрасний трибун і ніжний лірик. автор текстів пісень, які стали всесвітньо відомими. Кращі твори поета входять до золотого запасу духовних цінностей українського народу.

За книгу поезій «Далекі орбіти» А. Малишко у 1964 році був удостоєний Державної (з 2000 р. ‑ Національної) премії України ім. Т.Г. Шевченка.

 

Володимир Базилевський:

«Природність поетики Малишка ‑ пряме відлуння його походження. Того самого, від якого хоч і дистанціювався високолобий Шевельов, а все ж мусив визнати: «...селянство ‑ суспільна категорія вічна, воно зберігає в собі душу нації, і тому ця душа невмируща».

Це з думок, прив’язуваних ним на старості до харківської пори, хоч, можливо, так воно й було насправді. «:..є на світі така річ, як місія поодиноких націй, а отже, й місія України, і носієм цієї місії є українське незнищенне селянство».

Можна закидати Малишкові багато, і про це ще скажемо, але скажемо й про те, що не раз у його писаннях озивалася ота сама невмируща душа незнищенного селянства».