Офіційний веб-сайт

Юрій Белічко «Леонід Андрієвський – художник книги: літопис життя і творчості»

Видавництво «Криниця», м. Київ, 2012 р., 408 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 978-966-7575-99-1

Анотація

Це дослідження висвітлює життєвий і творчий шлях одного з провідних майстрів сучасного українського книжкового мистецтва ‑ народного художника України, лауреата Національної премії України імені Т.Г. Шевченка Леоніда Івановича Андрієвського. Воно є першим окремим мистецтвознавчим виданням про цього сучасного художника книги ‑ самобутнього майстра в галузі розробки сценарію, режисури, ілюстрування і конструювання книги.

Людина високої обдарованості і широких гуманітарних інтересів, він передусім виступає як художник найпрестижніших, фундаментальних видань з української історії та мистецтвознавства, що побачили світ в Україні у другій половині XX ‑ поч. XXI ст. Строгий і вишуканий смак, довершена професійна майстерність, активне використання досвіду кращих досягнень вітчизняного і світового книжкового мистецтва, постійне прагнення до новаторських рішень визначають творчий метод майстра. Видання, художньо опрацьовані ним, стали дорогоцінним набутком сучасної української культури.

Широта і змістовність духовного світу митця виявляються також у талановитому опрацюванні ним монументального та станкового живопису і графіки, у зверненні до складних історико-архітектурних реконструкцій, у фахово авторитетних мистецтвознавчих та літературознавчих дослідженнях, у розбудові словникової справи в Україні. Широкому загалу Леонід Апдрієвський відомий також як пристрасний журналіст-публіцист і активний громадський діяч.

Розповідь про його життєвий і творчий шлях ‑ це водночас і розповідь про непростий у своїх історично-соціальних колізіях період в історії культури книговидання в Україні, про подолання і перемоги, про цікаві події в художньому житті та про визначних людей із середовища української інтелігенції, з якими спілкується і працює митець на межі II‑III тисячоліть.

 

Юрій Белічко:

«Леонід Андрієвський ‑ один з найоригінальніших і найцікавіших художників нашої доби ‑ належить до особистостей того типу, яким притаманна внутрішня свобода, постійна готовність виявляти повсякденне буяння і верховенство Краси, що закладена Творцем у природі й серці людському. І тому в цій книзі, серед численних фактів життя і творчості, читач закономірно знайде переконливі свідчення того, як в часи тоталітаризму та «застійно-перебудовного» лицемір’я художник залишився непохитно-відданим поклику творчості ‑ сприймати душею і відтворювати в земних реаліях істинне і прекрасне, доносити його як дорогоцінний спадок в людські серця і душі».