Офіційний веб-сайт

Цикл «Код незалежності», журнал «Антиквар»

Автор(-и): Ганна Шерман, Тамара Васильєва, Михайло Воронков / Розділ: Література, публіцистика, журналістика

«Код незалежності», цикл з двадцяти тематичних випусків журналу «Антиквар», автори: Ганна Шерман, Тамара Васильєва, Михайло Воронков, роки: 2012-2016.

Висунуто членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, доктором філологічних наук Елеонорою Соловей.

 

«Код незалежності» ‑ цикл з двадцяти тематичних випусків журналу «Антиквар», автори Г.Шерман, Т.Васильєва, М.Воронков

 

«Код Незалежності» ‑ цикл з двадцяти тематичних випусків журналу «Антиквар», що вийшли друком протягом 2012-2016 років. У яскравій науково-популярній та публіцистичній формі досліджуються культурно-історична й мистецька спадщина України як визначальний чинник національної самоідентифікації, джерело державотворення, контекстне матеріальне свідчення витоків та етапів становлення української державності. На матеріалі мистецьких творів та артефактів з державних і приватних колекцій тематичні номери «Антиквару» розкривають суперечливі аспекти вітчизняної історії, розглядають українське національне надбання як складову загальноєвропейської та світової культури.

Матеріали видання спрямовані до широкої читацької аудиторії, мають потужний просвітницький потенціал і яскраве патріотично-публіцистичне звучання. Навіть номери журналу, присвячені конкретним видам мистецтва та напрямкам колекціонування (порцеляна, іконопис, скульптура, ювелірне мистецтво, живопис різних періодів, сфрагістика, археологія, художнє скло тощо), розгортають широкий тематичний контекст, завдяки чому розповідь про предмети мистецтва і старовини набуває загальнокультурологічного значення, відповідає на злободенні питання суспільного сьогодення.

Завдяки особливостям формату та періодичності, видання оперативно реагує на актуальні суспільно-політичні виклики та послідовно й глибоко досліджує їхні причини й наслідки. Пріоритети культурної політики ‑постійний напрямок уваги видання. Аналітичні матеріали «Антиквару» висвітлюють питання кризового стану культурної сфери, аргументовано доводять необхідність втілення адекватної культурної політики як об'єднавчого для суспільства фактора, недостатність якого й стала причиною гуманітарної катастрофи, що на наших очах спричинила втрату цілісності країни, військове протистояння, політичну та економічну кризу. Авторитетні, знані, компетентні професіонали різних сегментів культурної галузі на сторінках видання говорять про культуру як фактор національної безпеки, як фундамент збереження та розвитку державності.

Кожний випуск містить інтерв'ю з відомими музейниками, науковцями, кураторами, колекціонерами, митцями, діячами науки та культури. Серед постійних авторів та експертів видання провідні українські історики, культурологи, мистецтвознавці, журналісти: Дмитро Горбачов, Олексій Зотиков, Святослав Яринич, Людмила Міляєва, Дмитро Малаков, Василь Ульяновський, Михайло Кальницький, Людмила Лисенко, Сергій Васильєв, Юрій Савчук, Олег Однороженко, Олександр Алферов, Олег Сидор-Гібелинда, Станіслав Цалик, Едуард Димшиць, Гліб Вишеславський, Олена Живкова, Марія Гелетович, Наталія Романова, Діана Клочко, Лариса Вульфіна, Валерій Гайдабура та ін.

Популяризація публічного колекціонування, підтримка меценатської просвітницької діяльності вітчизняних приватних колекціонерів, їхнього прагнення до експонування власних зібрань у співпраці з державними культурними установами розширює уявлення суспільства про національне культурне надбання, сприяє відкриттю невідомих сторінок історії національної спадщини, збагачує вітчизняний культурно-історичний і науковий контекст.

За 10 років побачило світ 100 випусків журналу. Культурно-мистецькі заклади та численні передплатники отримують видання в усіх регіонах України; журнал має своїх читачів у Франції, Німеччині, Великій Британії, Польщі, Чехії, Італії, США, Ізраїлі, Канаді, Литві, Росії, Білорусі, Молдові, Вірменії, Узбекистані та інших країнах. Зважаючи на міжнародну специфіку розповсюдження та сталий інтерес, який виявляють до журналу західні та пострадянські мистецькі і наукові кола, видання виходить російською мовою. Таким чином «Антиквар» свідомо поширює україноцентричний погляд як на окремі історичні та культурні постаті та явища, так і на загальні геополітичні процеси, що відбувались в європейській історії протягом століть. Матеріали видання сприяють відновленню, а подеколи й відвоюванню національної спадщини, анексованої більш потужними та, на жаль, більш поширеними у світі імперськими уявленнями. Нариси про цивілізаційні надбання української культури Трипілля, Київської Русі, Великого Князівства Литовського, Запорізької Січі, УНР; дослідження українських витоків так званого «російського» авангарду початку XX століття, численні персоналії всесвітньовідомих митців українського походження, просвітницькі та меценатські традиції української діаспори різних країн та внесок українців усіх часів у світову науку та культуру ‑ всі ці теми систематично висвітлюються виданням на сторінках тематичних номерів циклу «Код Незалежності» (анотації надано у Додатку). Втім, якісний, інтелектуально насичений та глибоко патріотичний російськомовний культурний продукт, є, наразі, важливим внеском у гармонізацію суспільних настроїв і в самій Україні.

З 2015 року видавничий дім «Антиквар», свідомий своєї просвітницької місії, з метою популяризації культурно-історичної та мистецької спадщини власним коштом забезпечує передплату на видання всім художнім та історичним музеям, науковим і спеціалізованим бібліотекам України. Тематичний цикл «Код Незалежності» доступний також на сайті видання та поширюється у соціальних мережах.

Журнал «Антиквар» ‑ єдине в Україні культурологічне науково-популярне друковане видання про мистецтво та колекціонування.

Видається з 2006 року, 6-10 випусків на рік, обсяг 112-128 сторінок. Наклад 1 500 примірників.

http://antikvar.ua/kod-nezalezhnosti.html

 

З подання члена Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук Елеонори Соловей.

Коментарі