Офіційний веб-сайт

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології

Автор(-и): Валерій Бітаєв, Юрій Богуцький (знята кандидатура ), Василь Чернець / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології, випущено Національною академією мистецтв України, м. Київ, рік видання: 2014, автори: Валерій Бітаєв, Юрій Богуцький (знята кандидатура), Василь Чернець.

Висунуто Національною Спілкою художників України.

 

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології

 

Вихід усвіт на початку 2014 року фундаментальної мистецтвознавчої роботи «Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології» у 5-ти томах викликало значний позитивний резонанс у мистецьких та культурно-освітніх колах нашої держави.

Цей новаторський за змістом та формою мистецтвознавчо-культурологічний проект був розроблений і втілений у життя Національної академією мистецтв України, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтва та Інститутом культурології НАМ України. До багаточисленного авторського колективу Енциклопедії було залучено близько трьохсот авторитетних і добре відомих в нашій країні вчених мистецтвознавців, культурологів, естетиків, соціологів, а також провідних митців-практиків України.

Автори Енциклопедії здійснили фундаментальне дослідження процесу подальшого цивілізаційного розвитку українського суспільства, ролі, місця і значення культури і мистецтва в сучасних суспільних трансформаціях.

Наскрізним завданням авторського колективу Енциклопедії стало глибинне осмислення сенсу культури як інтегрального суспільного феномену, важливого засобу національного самопізнання, розкриття питання про співвідношення культури і етнічності у суспільстві, усвідомлення значення мистецтва в становленні та функціонуванні етносів. Зміст Енциклопедії ґрунтовно і аргументовано дає відповіді не тільки на ці запитання, але й надає поштовх до самостійного аналітичного осмислення різних аспектів етнокультурного розвитку українського соціуму, маючи важливе пізнавальне, світоглядне і прикладне значення.

Варто зазначити важливу інноваційну рису Енциклопедії, в якій вдало інтегровано мистецтвознавчі та культурологічні підходи до явищ та артефактів пов’язаних з етнічною сутністю мистецтва. Визначальною рисою багатотомної енциклопедичної праці, що характеризує її принципову відмінність від попередні) вітчизняних та зарубіжних мистецтвознавчих та культурологічних видані полягає в тому, що в ній вперше у вітчизняній мистецтвознавчо-культурологічній науці здійснено комплексний системний аналіз понятійно-термінологічного інструментарію та новітніх концептуальних підходів до висвітлення актуальна проблем етномистецтвознавства та етнокультурології, ретельно осмислено таузагальнено різноманітний емпіричний матеріал.

Потрібно наголосити на тому, що при підготовці енциклопедичного виданні її автори спирались на творчі здобутки у вивченні вітчизняними дослідниками проблем етнокультурного розвитку, видової специфіки етнічної самобутності українського мистецтва.

Автори енциклопедії, творчо використовуючи мистецтвознавчий та культурологічний підходи, у відповідних концептуальних статтях, термінах та визначеннях переконливо показали різноманітність і своєрідність форм культурної сфери життя нації, колористичне багатство національної палітри українського мистецтва.

Особлива цінність зазначеної енциклопедії полягає в тому, що вона стане внагоді не тільки для науковців в галузі мистецтвознавства та культурології, а йвикладачам мистецьких навчальних закладів, діячам культури та мистецтва широкому загалу національно свідомих читачів, усім небайдужим до майбутнього української культури та мистецтва.

Важливо зазначити, що видання Енциклопедії присвячено 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, здійснено авторами на громадських засадах тавидано на позабюджетні кошти.

 

Про авторів:

Бітаєв Валерій Анатолійович‎, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, відомий дослідник з проблем теорії культури і мистецтва, автор понад 100 наукових праць з культурології, мистецтвознавства та естетики. Здійснює активну науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність. Голова редколегій та головний редактор мистецтвознавчих та культурологічних видань, ініціатор та організатор багатьох Всеукраїнських та міжнародних науково-творчих конференцій. Під його керівництвом захищено понад 10 докторських та кандидатських дисертацій. Член ряду міжнародних та українських громадських організацій, президент Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України.

Богуцький Юрій Петрович, кандидат філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, знаний дослідник в галузі культурології, теорії культури і мистецтва. Автор понад ЗО фундаментальних наукових досліджень з культурологічної та мистецтвознавчої проблематики. Здійснює активну багаторічну громадську діяльність з реформування та розбудови закладів мистецької освіти України, є ініціатором і головою оргкомітетів державних, міждержавних та міжнародних культурно-мистецьких і культурно-освітніх акцій.

Чернець Василь Гнатович, кандидат філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, відомий вчений-культуролог, громадський діяч, організатор науково-просвітницьких та науково-мистецьких акцій. Біля ЗО років здійснює активну мистецько-освітню діяльність з реформування та розбудови мистецьких навчальних закладів України. Він є автором понад 50 наукових робіт з культурологічної та мистецтвознавчої проблематики. Ініціатор і керівник багатьох Всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, голова редколегій фахових наукових видань з теорії та історії культури і мистецтва. 

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології, т.1-5
Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології, т.1-5
Коментарі

Это надо таким быть наглым, получить в 2005 голу за эту энциклопедию Государственную премию Украины («Енциклопедія етнокультурознавства» у шести томах, за що Чернецю В.Г. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (2005 р), пальцем не ударить при ее написании - все делали подчиненные, переиздав и с такими ж "однодумцами" претендовать на ШЕВЧЕНКОВСКУЮ премию! Такой наглости Украина еще не знала...

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA