Офіційний веб-сайт

Серія тематичних тарелей, створених за поезіями Тараса Шевченка

Автор(-и): Петро Печорний / Розділ: Народне і декоративно-прикладне мистецтво

Народний художник України, професор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука Петро Петрович Печорний ‑ близько п’ятдесяти років плідно працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, творчо розвиває кращі традиції української кераміки, декоративного розпису. Він досконало володіє багатьма техніками, працює у кераміці, майоліці, фаянсі, фарфорі, постійно шукає шляхи збагачення художніх та технологічних можливостей матеріалу в якому виконує твори. На всеукраїнських і зарубіжних виставках та міжнародних симпозіумах його твори відзначалися як високомайстерні й професійні. Митець став лауреатом Міжнародної премії рейтингу «Золота Фортуна», міжнародної премії «Золотий Орфей», Міжнародного симпозіуму з монументальної кераміки в Опішному Полтавської області, премій імені Івана Нечуй-Левицького, Катерини Білокур.

Твори Печорного П. П. знаходяться в експозиціях у понад 30 музеях України, а також в Японії, США, Канаді, Монголії, Польщі та багатьох приватних колекціях.

Митець неодноразово звертався до Шевченківської тематики, виконав серію живописно-пейзажних і графічних творів «По Шевченківських місцях». Нова серія робіт цієї тематики втілена у 32-х великого формату керамічних тарелях (діаметр 62 см.), в яких органічно поєднані поетичні тексти з образотворчими мотивами та декоративним оздобленням. Митець вибрав давно відому техніку розпису, відому ще з Трипільської доби.

Тематичні тарелі мають округлу форму ‑ символ сонця.

У композиції кожної тарелі, подані сюжети з введенням зображень символів України ‑ хата, вітряк, тополя, калина, соловейко, зозуля, церква, які співзвучні з образами-символами Шевченківської поезії.

Тло багатьох тарелів містить штрихову основу, спіралі, меандри, що надає творам певного фактурного ефекту. Прямі і хвилясті лінії вільно покладені по формі у різних напрямах. Тонкий графічний контур відіграє значну роль, адже він розмежовує плями локального кольору, надаючи образам динаміки й невимушеності. Зазвичай контур намальовано тонкою лінією, але інколи, для виділення важливих, значимих деталей, він підсилюється насиченою лінією. Ритм ліній пожвавлює локальні кольорові площини. Тенденція умовного трактування складок одягу за допомогою вертикальних й горизонтальних ліній, заштрихованих площин, ймовірно, запозичена з техніки гравюри. Колорит декоративних тарелів здебільшого «мажорний», переважають яскраві, контрастні кольори. Рослинні елементи намальовані жовтим, білим, червоним, рожевим, зеленим, блакитним кольорами.

Твори Печорного П.П. є вагомим внеском у духовне збагачення українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують національне мистецтво.

Серію тематичних тарелей, створених Печорним П.П. за поезіями Тараса Шевченка у 2010-2012 роках, на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка за напрямом «Народне і декоративно-прикладне мистецтво» висунуто Українським фондом культури.

Коментарі