Офіційний веб-сайт

Мистецькі твори «До світла», «Йордань», «Асиметріади», «Я знаю все», «Танок»

Автор(-и): Петро Бевза / Розділ:

Мистецькі твори «До світла», «Йордань», «Асиметріади», «Я знаю все», «Танок», автор: Петро Бевза.

Висунуто членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Сергієм Савченком. Підтримано Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМУ, Національним центром народної культури «Музей Івана Гончара».

 

Мистецькі твори «До світла», «Йордань», «Асиметріади», «Я знаю все», «Танок» Петра Бевзи

 

Твори Петра Бевзи були представлені художником у мистецьких проектах «Ми просто йшли… До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» (Український інститут Америки (Нью-Йорк) та Національний музей Тараса Шевченка (Київ); «Йордань» (Національний музей Андрея Шептицького у Львові, Національний музей українського народного декоративного мистецтва (Київ), Український інститут Америки (Нью-Йорк), Одеський художній музей) та «Інний» (Галерея Карась, Інститут проблем сучасного мистецтва (Київ).

 

У проекті «Ми просто йшли…» світлоносні полотна Петра Бевзи «До світла» (2014р.) – данина тривалим експериментам з емоційними властивостями живописної техніки, якою мистець трактує буття через симультанні форми світлових потоків. Хлопчик, який біжить поряд із білим конем – це метафора зростання героя, його змагання з Долею. Як культурний герой Тарас вийшов свого часу на герць із лукавством і обмеженістю. «Ми просто йшли / У нас нема зерна неправди за собою», – міг він зі спокійною душею констатувати у пору зрілості. Петро Бевза зумів також проявити складний феномен «місця» де місце сили – Фонтан енергій – Майдан Революції гідності.

У проекті «Йордань» тему світла проявляє творча людина – як фонтан енергій, уособлення сили культурного поля, адже творчість є переходом із небуття до буття, людина, в якій завжди присутня віра, що проявляється через внутрішнє духовне оновлення.

У проекті «Інний», зокрема, в триптиху «Танець» (2017р.) та поліптиху «Я знаю все» (2018р.) живописний простір переконструйовано і зашифровано на фундаменті композиційних модулів ліній світла. Петро Бевза демонструє, яким чином нова оптична практика може бути перетворена у нову живописну естетику, де особлива увага приділяється сув`язі простору і кольору через світло, де віднайдено відчуття просторової нескінченності – «простору світла». У цьому проекті образи вибухають грандіозними, багатометровими спалахами символічного мікрокосму. Картини Бевзи створюють враження необмеженого розширення масштабу. Кольори виступають мов істотні події такої ж екзистенційної природи як і самі речі.

«Петро Бевза тонко і філігранно відчуває нашу епоху, є видатним українцем, який не байдужий до нашої культурної спадщини, його творчість промовиста і звернена до кожного з нас», – зазначив Роман Яців.

 

Характерною рисою Петра Бевзи є яскрава властивість проявляти себе у різних ділянках культурного та мистецького життя України. Художник обирає своїм об'єктом одночасно довкілля, вербальні й візуальні символи, різноманітні прояви реальності й ірреальності. На думку Володимира Горбатенка «Неложними вустами художника промовляє інстинктивна самосвідомість народу, його справжнє «Я», приховане за стіною уявного, стандартизованого світу явищ і речей. У творіннях Петра Бевзи – потайна екзистенція: там має місце переведення філософсько-вербальних візій у площину національної культури і позачасових пошуків їхньої комунікативної дії.»

Філософ Сергій Кримський писав: «У Петра Бевзи палімпсест, накладання різних шарів буття виступає принципом творчості, особливістю художнього бачення світу. Палімпсестне бачення світу виявляється в художника проривом оманливої впевненості щодо очевидності емпіричної реальності побутового довкілля. Живопис Петра Бевзи обертається філософією кордонності нашого буття на межі з таїною, прозріванням вічності як справжньої, «твердої» реальності».

 

Мистець прагне проявлення масштабу України у поєднанні великого і особистісного у живописному проекті «Теодозії» (2002-2007рр.), діях у довкіллі (1997-2008рр.), мистецькому проекті «Українізми» (2007-2018рр.), живописному проекті «Інний» (2015-2018рр.). А також через проявлення сутності «традиції» у мистецьких проектах «Спадщина» та «Перехід» (1999-2001рр.), серії образів «Цкі» (2009р.) та міжмузейному живописному проекті «Йордань» (2014-2017рр.).

 

У маніфесті «Відродження оптимізму» 2004 року художник наголошував: «Мистецтво – акт волі на місці відбиття явищ. Ми балансуємо між двома протилежними світами – між віртуальним світом інформації та довкіллям. Наш шлях – пошук рівноваги. Наша мета – вплітання «українізмів» у мову сучасного образотворчого мистецтва.

 

Внесок Петра Бевзи є значним в різних ділянках українського мистецтва та культури.

Зокрема, серед найбільш значних видавничих проектів варто згадати наступні. Як співредактор журналів «Нова генерація»та «Синтези», у 1990-1992 роках Бевза ініціював та структурував видання тематичних номерів, присвячених українському мистецтву (чи не єдиних на той час в Україні).

Ініціював видання, упорядкував та написав вступну статтю до альбому «Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010» (Київ, 2010р.), де були представлені  роботи українських художників ленд-арту за більше ніж 20 років.

Створив концепцію та упорядкував книгу краєвидів України з висоти пташиного польоту «Україна. Погляд з неба» (Київ, 2013р.).

Був організатором, упорядником та видавцем альбому «Спільноти. 1994-2014» (Київ, 2013р.), котрий висвітлював двадцятирічну діяльність Всеукраїнської спілки художників «БЖ-Арт».

 

Петро Бевза є куратором масштабних мистецьких проектів.

Серед них:

- Міжнародний мистецький симпозіум та виставка «Українсько-Французькі зустрічі ’94»(Київ, Україна);

- Мистецький проект «Інвазія», як рефлексія на війну у Чечні (2003р., Київ, Україна);

- Виставка, покликана переосмислити факт і результати Переяславської Ради «350 років потому» (2004р., Київ-Львів-Харків, Україна);

- Актуальний перформанс «Лист Володимиру Путіну від Українського народу» (2004р., Київ, Україна);

- Міжнародний мистецький проект «Простори тяжіння» (2010-12, Братислава, Київ, Одеса, Чернігів);

- Виставка «Опір матеріалів», реалізована у виставковому залі Інституту проблем сучасного мистецтва була рефлексією на трагічні події початку війни, а саме «Іловайський котел» (2014р., Київ, Україна).

Петро Бевза є автором візуального образу першої експозиції Музею сучасного мистецтва Корсаків (2018р., Луцьк, Україна).

 

Досвід особистісний і набуток творчий насправді притягують своїм розгортанням у просторі сучасної культури.

Ольга Лагутенко у монографії «Петро Бевза» відзначила: «Петро Бевза є визнаним майстром, він має своє вагоме місце в історії мистецтва на зламі ХХ-ХХІ століть. Його живопис відкрив нові виміри, створюючи живописну метафізику. Його «дії у довкіллі» подарували нове прочитання історії  і сьогодення української культури.» 

 

…В наш час, коли особливо актуальним постало визначення пріоритетів, зокрема в українському арт-просторі, знак яскравої особистості, яка уособлює у своїй творчості та позиції високий патріотизм як до своєї Батьківщини, так і до тих культурних цінностей, що визначили образ України в часі та живлять нинішні покоління глибоким змістом у його високій естетиці.

Тема та проблематика діалогу сучасного і тисячолітнього базового, його актуальність визначає характер діалогової зони сучасного арт-простору України.

Успішність визначених пріоритетів та підтримка їхнього вагомого статусу, має вплив на формування образу і характеру сучасного українського мистецтва.

Мені випала честь представити на здобуття найвищої Національної нагороди, члена Національної спілки художників України, члена Всеукраїнської творчої спілки БЖ – АРТ, художника Петра Бевзу.

За всіма характеристиками постать Петра Бевзи, його активна реакція на характер динаміки процесів в українському арт-просторі, беззастережна участь в подоланні галузевого герметизму, що яскраво виявляє його характер місіонера, подвижника, який успішно маніфестує себе в широкому полі як українського, так і європейського контекстах.

Виразно представлений художник в сучасному арт-просторі, переконливою успішною реалізацію своїх кураторських проектів, що набули знакового характеру та визнання. Успішна його журналістська та видавнича діяльність, про що свідчать і різні отримані ним нагороди:

Орден «За громадянську мужність» за вагомий внесок у справі протидії тероризму і екстремізму. Україна, Київ, 2011р.;

Диплом І ступеня у номінації «Арт книжка» Державного комітету телебачення і радіомовлення. Україна, Київ, 2008р.;

Грант Швейцарської культурної Фундації «Про-Гельвеція» за кращий художній проект. Швейцарія, Біль-Б'єнн, 2001р.;

Грант Центру Сучасного Мистецтва при НаУКМА за кращий художній проект. Україна, Київ, 2000р.;

Грант Центру Сучасного Мистецтва «Совіарт» за кращий художній проект. Україна, Київ, 1999р.;

Приз Золотий перетин і звання «Художник року» в сфері живопису. Україна, Київ, 1997р.;

Почесний приз Міжнародного Салону сучасного мистецтва D'ART'96. Франція, Ніцца, 1996р.;

Почесна грамота міста Києва за кращий твір живопису. Україна, Київ, 1994р.

 

Рівночасно творчість Петра Бевзи, представляє сучасній Україні феномен, що визначився у його кредо:

 «Наше завдання ‑знайти власне український сектор образів універсальних цінностей,сказаних мовою сучасного мистецтва.Наша спадщина – довкілля і спосіб життя у ньому.Наша робота – будувати комунікативний міст між місцями осілості властивих Україні знаків і символів та універсумом особистості».

Особистість Петра Бевзи, його мистецтво є яскравим знаком, глибоким за змістом та сучасною естетикою пластичного образу, що демонструє його як явище ‑невід’ємною складовою широкого контексту світового сучасного мистецтва.

 

З подання члена Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Сергія Савченка.

Член Національної спілки художників України Петро Бевза
Член Національної спілки художників України Петро Бевза
До світла, 2014 р., триптих 225х440 см.
До світла, 2014 р., триптих 225х440 см.
Йордань, 2016 р., поліптих 225х560 см
Йордань, 2016 р., поліптих 225х560 см
Асиметріади, 2017 р., триптих 225х365 см
Асиметріади, 2017 р., триптих 225х365 см
Я знаю все, 2017-2018 р., поліптих 160x600 cm
Я знаю все, 2017-2018 р., поліптих 160x600 cm
ТАНОК, 2018 р., триптих 225x612 см.
ТАНОК, 2018 р., триптих 225x612 см.
Коментарі

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA