Офіційний веб-сайт

Літературно-художнє видання «Шевченкове Слово: спроби наближення»

Автор(-и): Григорій Клочек / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

Літературно-художнє видання «Шевченкове Слово: спроби наближення», видавництво «Імекс-ЛТД», м. Кіровоград, рік видання: 2014, автор: Григорій Клочек.

Висунуто Національною Спілкою письменників України.

 

Книга «Шевченкове Слово: спроби наближення» Григорія Клочека

 

Збірка літературознавчих статей та есе Григорія Клочека «Шевченкове Слово: спроби наближення» відкриває нові суттєві грані творчості Тараса Шевченка, переконливо демонструє досконалість його художньої майстерності, розкриває складні «секрети» геніальної простоти його поетичного слова.

Григорій Клочек ‑один із провідних українських теоретиків літератури, який цілеспрямовано розробляє системологічну теорію літературного твору та похідну від цієї теорії ‑ рецептивну поетику, суть якої полягає в моделюванні впливу художнього тексту на реципієнта. Власне такий підхід і визначає інноваційність дослідницьких технологій автора книжки, завдяки якій стає можливим новітнє прочитання поезій Тараса Шевченка. Розроблені та застосовані Григорієм Клочеком дослідницькі прийоми є пріоритетними не тільки у вітчизняному, а й у світовому літературознавстві. Без них не вдалося б здійснити прориву до нового, сучасного розуміння творчості Шевченка, який здійснено у книжці Григорія Клочека. Саме завдяки новим дослідницьким підходам розкривається неперевершене за своєю майстерністю Шевченкове мистецтво живописання словом. Автор дослідження не декларує «секрети» поетичного слова нашого національного генія, а розкриває їх, пояснюючи при цьому як, якими способамислово поета здійснює могутній вплив на свідомість читача. Фактично дослідження Григорія Клочека є новим кроком в осмисленні поетичної майстерності Тараса Шевченка.

Дослідник вдається до уповільненого аналізу художнього тексту, найдетальнішим чином, немов крізь вічко мікроскопа, вдивляється у його функціонування ‑ і це дає йому змогу не тільки демонструвати художню довершеність творів Шевченка, а й по-новому інтерпретувати їх смислове наповнення. Саме тому кожна поезія, котру детально аналізує літературознавець, відкривається для читача як своєю поетичною «технікою», так і новими художніми сенсами. Наприклад, інтерпретуючи поему «Катерина», дослідник переконливо доводить, що молодий поет ще на початку свого творчого шляху володів до того небаченою у світовій поезії системою засобів візуального вираження, котрі вибудовувалися на «кінематографічно»-драматургійних принципах. Аналізуючи цикл «В казематі», Григорій Клочек вперше в шевченкознавстві переконливо довів наявність у деяких поезіях спеціально вибудуваних підтекстових смислів. По-новому прочитана поезія «У Бога за дверима лежала сокира...», котру дослідник детально трактує як вияв пророчості поета, як перший у світовій літературі твір екологічної проблематики.

Вражає просвітницький пафос цієї книжки, спрямований на демонстрацію геніальної майстерності Шевченка в мистецтві живописання словом. Можна з певністю сказати, що ця літературознавча праця остаточно руйнує міф про Шевченка як про поета «мужицького», «фольклорного», «простонародного». Навпаки, гостра актуальність цього дослідження, здійсненого із найсучасніших дослідницьких позицій, переконує в елітарності Шевченка як поета, який був не тільки пророком, а й митцем, котрий здійснив прориви до майбутніх художніх систем (імпресіонізму, експресіонізму, сюрреалізму...).

Актуальність книжки Григорія Клочека ще й в тому, що вона є «холодним душем» для тих, хто, за висловом Івана Дзюби, страждає «алергією на Шевченка».

 

Коротко про автора

Народився у 1943 році у Польщі. В 1945 році його батьки разом із тисячами українців Холмщини були переселені на територію УРСР. У 1965 році закінчив філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова, працював учителем, директором школи. Після захисту кандидатської дисертації у 1979 році був запрошений до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (тоді педагогічний інститут), де пройшов шлях від старшого викладача до ректора (2005-2010 pp.). Доктор філологічних наук, професор, академік AH BШУкраїни, член НСПУ, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор книг «Душа моя сонця намріяла...». Поетика «Сонячних кларнетів» П.Тичини», «Поетика Бориса Олійника», інтерпретація», «Світ «Велесової книги», «Енергія художнього слова», «Зі судій про літературну освіту», «Поетика візуальності Тараса Шевченка», «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка» та ін. 

Коментарі

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA