Офіційний веб-сайт

Літературно-художнє видання «Не мертве море»

Автор(-и): Юрій Буряк / Розділ: Література

Літературно-художнє видання «Не мертве море», видавництво «Українські пропілеї», м. Київ, рік видання: 2014, автор: Юрій Буряк.

Висунуто Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

Літературно-художнє видання «Не мертве море» (поезії) Юрія Буряка

 

Поет, філософ, художник слова, експериментатор-модерніст ‑ це Юрій Буряк у своїй вершинній книзі «Не мертве море», куди ввійшли найкращі поезії з опублікованого в періодиці та озвученого на радіо, написаного останнім часом і не надрукованого раніше. Склалося унікальне багатоголосся, єдине і гармонійне в своїй суті, цілісне тисячосвіччя думок, замислів, мислительної енергії. Бурякова думка легка й політна, їй тісно в межах короткого вірша, Буряк їй дозволяє оглянутися, набрати нового розгону, щоб устигнути побачити й осмислити потрібне і підстережене. Буряків зір має розширений кут спостереження, сягає паралелей Давньої Греції, Риму та Близького Сходу, знаходить там енергетичну поживність, вживлює її в реалії дня теперішнього. Звучання природне й чутне, навдивовижу об'ємне, саме раз згадати про музику.

«Не мертве море» ‑ священнодійство над площиною вірша, зафіксований рівень професіоналізму й майстерності. Буряк пише легко та рвійно, не хизується своїми базовими знаннями, думає про читача, а не про власну начитаність та образно-смислову густину. Таке поєднання має щасливе продовження, відзначаємо його з’яву в кожній новій книжці. Поет ‑ не суддя, а допитливий речник, чиє слово ‑ точне у поняттях теперішньої яви й глибин фантазійності.

Кожен текст укладається як певний смисловий пазл, скріплений інтонаційно, хоча поетична мова весь час ніби видихається: від голосної вибуховості до стриманого речитативу. І справжня, природна поетична мова, що є вищою формою існування мови взагалі, немов пересотворює поета.

Простота й глибина висловів Ю.Буряка подивовує і вражає. Поет добре розуміє, наскільки спорідненими є слова поетичні, філософські, метафізично навантажені. Силабо-тоніка змінюється верлібром, візуальна поезія ‑ прозою. Буряк натхненно працює на безмежному полі експерименту.

 

Поет Павло Мовчан:

«Залучення автором давнього історичного матеріалу в поезію поглиблює, робить її повнозвучнішою і здалою на узагальнення. Інтелектуальний досвід письменника виявляє себе в кожній складовій його таланту. Зі словом працює професіонал дуже чіпкої пам'яті, він не оминає дрібниць, через які зазвичай переступають. Це відзначали в численних публікаціях знані літературознавці, критики, письменники: Микола Жулинський, Микола Ільницький, Микола Судима, Володимир Базилевський, Михайло Слабошпицький, Рауль Чілачава, Володимир Моринець, Микола Рябчук, Ігор Гирич, Олександр Климчук, Левко Лук’яненко та інші».

 

Поетеса Любов Голота:

«Творчість Юрія Буряка ‑ творчість високої якості. За кілька останніх літ, майже щороку, ‑ книжки «Tabula rasa», «Оріль», «Коло навколо», «Амальгама», «Не мертве море». Остання книжка ‑ це спокійне філософське осмислення, тривожність погляду, витончена поетична версифікація ‑ дещиця потужного Бурякового арсеналу, висока планка художнього досвіду і неспинного поетичного навчання. Буряк завжди гарантує якість, а це вже нині трохи забута чеснота.

Поетичний окомір Буряка настільки точний і безпомильний, що мені, його землячці, відкриваються рідні простори Подніпров’я. Буряк передав мені частку своєї Любові».

 

Професор Іван Ющук:

«Ще пам’ятаю ніби явленні вчора книжки Ю. Буряка «Tabula rasa» і «Коло навколо», «Амальгама», а перед очима нова Бурякова довершеність ‑ книжка «Не мертве море». Поет широкої душі, по літних крил, творчої одержимості ‑ це Юрій Буряк на порозі своїх досягнень, містифікатор і міфотворець, філософ і енциклопедист. З ним легко йти, він із тих, на кого можна покластися, його цікаво слухати не перепитуючи. Він сповідує модернове слово, його не виміряєш на чіткий масштаб, він тривожить і залишає віру. В річку Оріль, в країну Україну, в коло навколо, в амальгаму всесвіту». 

Коментарі

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA