Офіційний веб-сайт

Книги «Шевченкове Слово: спроби наближення», «Поетика візуальності Тараса Шевченка», «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка. Літературознавче есе», «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація»

Автор(-и): Григорій Клочек / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

 

Книги «Шевченкове Слово: спроби наближення» (видавництво «Імекс-ЛТД», м.Кіровоград, 2014 р.), «Поетика візуальності Тараса Шевченка» (видавництво «Академвидав», м.Київ, 2013 р.), «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка. Літературознавче есе» (видавництво «РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 р.), «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» (видавництво «Навчальна книга – Богдан», м.Тернопіль, 2014 р.), автор: Григорій Клочек.

Висунуто Національною спілкою письменників України.

 

Книги «Шевченкове Слово: спроби наближення», «Поетика візуальності Тараса Шевченка», «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка. Літературознавче есе», «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» Григорія Клочека

 

Значення шевченкіани Григорія Клочека полягає в тому, що його книжки літературознавчі, критико-публіцистичні статті та есе пропонують українській громадськості новітню інтерпретацію творчості Тараса Шевченка, яка позбавлена багатьох стереотипів, що роками нав’язувалися суспільній свідомості радянсько-комуністичними фальсифікаторами. Водночас головний пафос науково-публіцистичної творчості Григорія Клочека полягає в тому, щоб відкрити сучасному читачеві Тараса Шевченка не лише як поета національної ідеї, поета-пророка, а також як довершеного майстра поетичного слова. Внесок дослідника в сучасну шевченкіану тим і цінний, що він зумів показати Тараса Шевченка як поета елітарного, виражальна система якого і досі вражає своєю новаційністю.

Творчість Тараса Шевченка Григорій Клочек досліджує довгий час. Але особливо продуктивним для нього як шевченкознавця були останні роки (2013-2015), протягом яких він опублікував 4 книжки та 30 статей. Деякі з них з’явилися і в зарубіжних виданнях.

«Шевченкове Слово: спроби наближення» ‑ книжка складається зі статей, кожна з яких присвячена аналізу окремого поетичного твору. Завдяки застосуванню новітніх дослідницьких технологій, розкриваються складні секрети геніальної простоти Шевченкового слова, вперше декодуються підтекстові смисли окремих поезій. Окрім того, її значення для шевченкознавства полягає у розвитку жанру аналізу окремого твору.

«Поетика візуальності Тараса Шевченка» ‑ новаційне для шевченкознавства та для літературознавства дослідження, у якому ґрунтовно проаналізоване мистецтво живописання словом як джерело енергії художнього впливу поезій Тараса Шевченка. Застосовано при цьому «кінематографічний» код, який розкриває феномен «кіномови» поета.

«Емоціональний інтелект Тараса Шевченка. Літературознавче есе» ‑ есе присвячене осмисленню природи геніального художнього обдарування Тараса Шевченка. Використання популярного в сучасній психологічній науці поняття емоціонального інтелекту (ЕІ) дозволило наблизитися до розуміння художнього інтелектуалізму поета, у якому визначальну роль відіграють інтуїція, над свідомість, підсвідомість «шосте чуття».

«Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» ‑ це друге, перероблене та доповнене, видання книжки, яка зорієнтована на потреби вчителя-словесника.

З подання Національної спілки письменників України

Коментарі