Офіційний веб-сайт

Книга «Deus ex machina»

Автор(-и): Василь Кухта / Розділ: Література

 

Книга «Deus ex machina», видавництво «Ліга-Прес» (м.Львів), рік видання: 2015, автор: Василь Кухта.

Висунуто Асоціацією українських письменників.

 

Книга поезій «Deus ex machina» Василя Кухти

 

Книга «Deus ex machina» («Бог із машини») Василя Кухти є дев’ятою за рахунком у поетичному доробку автора і водночас етапною у його творчості. У ній, як і в попередніх, тісно переплітаються візії минувшини і сучасності, на повну силу проявляються такі примітні ознаки творчої манери автора, як розкутість думки, психологізм, уміння новітні явища дійсності відтворювати новим словом. Проте неймовірно загостреним, зарядженим потужною енергетикою мислі і слова, є «історизм» авторського мислення: книга пронизана глибокими історіософськими роздумами про долю України, її сучасні духовно-цивілізаційні пошуки. Збірка «Deus ex machina» ‑ виразно патріотична, україноцентрична, але без найменшого пафосу і фальшивої риторики, чим нерідко грішить сучасна поезія. У смисловому і тематичному ракурсах вона ‑ поліфонічна і взаємодоповнююча. Перипетії нестихаючої (упродовж багатьох століть) російсько-української війни, формування сильної особистості в умовах поневолення та псевдосвободи, екзистенційний вибір митця у сучасному апокаліптичному світі та інші теми, опрацьовані Василем Кухтою в «Deus ex machina», закликають, знову ж таки, до побудови справдешньої, себто непоборної України. Інтригуюча назва, запозичена з однойменного вірша (драматургічний прийом античних трагіків, коли розв’язка твору здійснювалася божеством, спущеним на кін за допомоги спеціальної підйомної машини), прочитується де поміж рядків, а де відкритим текстом: тільки Україна і її народ, а не хтось інший, має право вирішувати власну долю, приймати судьбоносні рішення. Тема європейської спадщини, європейського майбуття, до якої нечасто звертаються вкраїнські автори, ‑ одна з найпримітніших у новій книзі Василя Кухти. Автор шукає Україну в Європі, а Європу в Україні, докопуючись коріння вкраїнських центральноєвропейських орієнтацій. Перед внутрішнім зором читача постають не тільки величаві європейські міста, але й спільні духовні надбання, окреслюється схожість менталітетів. Самобутній світ України пульсує у кожному рядку книги «Deus ex machina». Часто-густо карпатський колорит, що лежить в основі творених автором міфологем, є своєрідною ширмою для історіософських медитацій. Василь Кухта, на думку критиків, любить перевіряти слово не лише на смак, колір, дотик і акустику, а й на опірність часу. Розробляючи історичну тематику, поет передусім дбає про рівень художності. Почерк Майстра з великої літери, творця блискучої метафори, «різьбяра слова» (за присудом тієї ж критики) видно у всьому.

Примітним є також вміння, особливо, коли йдеться про фарисейство нинішнього дня, писати по-чоловічому жорстко, з особливою емоційною напругою. У книзі твори композиційно розташовані так, що доповнюють один одного, а разом справляють враження великої епічної поеми, написаної в градаційному піднесенні. Поезія Василя Кухти підкреслено сучасна, виразно архетипна, і це її найвища якість. Своїм корінням вона сягає не лише в трипільські, язичницькі, княжі, санскритські, але й значно глибші часи.

 

З подання Асоціації українських письменників

Коментарі