Офіційний веб-сайт

Книга «Ішла й озирнулась душа...»

Автор(-и): Станіслав Конак / Розділ: Література

Книга «Ішла й озирнулась душа...», автор: Станіслав Конак, видавництво «Астропринт», рік видання: 2012, м.Одеса.

Висунуто Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

 

Книга лірики «Ішла й озирнулась душа...» Станіслава Конака

 

Ця книга викликала позитивний розголос, особливо серед філологів, студентів та науковців філфаку Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Міркування досвідчених науковців і решти читачів збігаються в тому, що неординарність художнього мислення автора книги новаторське, а його світобачення сприяє духовній єдності нашого суспільства, вихованню гуманного ставлення до людини і людства.

У книзі «Ішла й озирнулась душа...» несподівано й органічно співіснують поряд лірична домінанта й образи-символи. Не рідко зустрічаються й містичні елементи. Автора глибоко цікавить незнищенність, багатобарвна, пульсуюча таємничо-містична краса і неосяжність світу. Звідти й природні національні інтонації і медитативно-художні рефлексії. Поету хочеться бути водночас будівничим і спостерігачем. Життєвий простір і час ‑ духовні виміри автора.

У поезіях книги «Ішла й озирнулась душа...» Станіслава Конака знаходимо відбиток найрізноманітніших сприйнять: від спостереження за хворою людиною в лікарні до створення міфічних закоханих у древньому Єгипті.

Враження справляють патріотичні мотиви: дискурс одесики присутній у більшості поезій. Образ міста урбаністично ускладнений, немає трафаретної ідеалізації Одеси. Твори не мають декларативного наголошування: пафос аж розчиняється в національній панорамі українського простору.

Вигідно вирізняє поезію Станіслава Конака жанрова різноманітність ‑ інтимна лірика, лірико-епічність, епічність, притчевість, імпресіоністична колористика і схильність до мініатюрної стислості.

Дослідники характеризують книгу як суто лірико-філософський універсум: і юнацьке сприйняття світу, і зріла, нерідко гірка, мудрість життя.

Для цього поета характерне своє переосмислення дійсності. Він вибудовує художню модель життя людини у непростих, навіть жорстких роках на зламі століть, людини, душа і свідомість якої вміщує свою добу у світовому вимірі. Отож часом мотиви, передані в стислій формі (чотиривірші, зразка хоку або хайку, рубаї, секстини), несподівано набувають епічного звучання.

Верлібр Станіслава Конака дуже різноманітний як у змістовому, так і в стильовому сенсі. Він і реалістичний, і модерний, і навіть сатиричний.

Станіслав Васильович Конак ‑ член Національної спілки письменників України з 1993 року. Він є автором ряду збірок поезій ‑ «Вогонь», «Несподівана осінь», «Вербляниця», «Тій, що годує чайок», «Бетховен», «Еволюція спалаху», двохтомника вибраних поезій «Прогулянка світом» та ін. Згадані твори свого часу були помічені в обласних і республіканських часописах. Фактично жодне з видань автора не лишилося поза увагою.

Народився Станіслав Васильович 6 грудня 1937 року в смт Братське Миколаївської (в 1937 році Одеської) області.

Працював завідувачем відділом в одеській газеті «Чорноморські новини». Нині пенсіонер. 

Коментарі