Офіційний веб-сайт

Книга «Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні»

Автор(-и): Ірина Гаюк / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

Книга «Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні», автор: Ірина Гаюк, видавництво: «Афіша», рік видання: 2012, м. Львів.

 

Книга «Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні» Ірини Гаюк

 

Енциклопедія написана на матеріалі фондів 44 державних музеїв та заповідників міст України, де існували розвинуті або історично вагомі вірменські громади. Текст супроводжують 593 ілюстрації ‑фотографії експонатів, які репрезентують вірменську культуру, з музеїв Києва, Каменець-Подільского, Львова, Сімферополя, Феодосії та інших міст. Якщо урахувати, що понад 90 відсотківекспонатів знаходиться у музейних запасниках, то така робота направду є актуалізацією вірменської спадщини. В першій частині книги автор показала життя вірмен різних регіонів України, окреслила загальний розвиток вірменської культури та головні сфери діяльності вірмен на теренах України ‑ дипломатію, торгівлю, зброярство, шовкоткацтво, килимарство та гаптування, ювелірну справу, образотворче мистецтво та символіку, вірмено-українські театральні та літературні зв’язки. Видання «Енциклопедії вірменської культури в Україні» складається двох томів ‑ перший том двомовний (українсько-російський) з ілюстраціями, другий том включає повний переклад тексту та підписів до ілюстрацій англійською мовою. Другий том не має ілюстрацій, лише підписи до них та скерування до першого тому із зазначенням номера ілюстрації та сторінки, на якій вона розташована. Переклад тексту російською мовою також здійснений автором «Енциклопедії...». Всі підписи до ілюстрацій мають науковий характер. Робота над проектом розпочалася у 2005 році і завершилася виданням книги у вересні 2012 року.

На думку професора Людмили Филипович, до важливих і сильних сторін праці належить те, що автор не обмежилася суто описовою роботою, а зробила аналітико-синтетичне опрацювання матеріалу, на основі якого показала життя вірмен різних регіонів України, загальний розвиток вірменської культури та головні сфери діяльності вірмен. В енциклопедії чітко окреслено зміст основних понять і термінів, які використовує автор, виділено головні критерії відбору матеріалу Оскільки мова йдеться про культуру вірменської діаспори, то в роботі є обґрунтована концепція щодо суті та співвідношення національної вірменської культури та культури вірменської діаспори як важливої її складової. Зазначимо, що ця проблема є актуальною для розуміння та вивчення будь-якої ‑ не лише вірменської ‑ культури в діаспорі. Аналогів такої роботи щодо культур інших етносів, які проживають в Україні, на сьогодні немає. Підсилює цінність праці допоміжний матеріал, який розміщено в Енциклопедії: іменні картотеки «Вірменські діячі в Україні», «Вірменські церковно-релігійні діячі» та іменна картотека вірменських митців, твори яких представлені в музейних збірках України.

У видавничій рецензії на «Енциклопедію…» видатний український вчений, вірменолог професор Ярослав Дашкевич написав: «Потреба такої аналітико-синтетичної праці виникла вже давно, принаймні одне століття тому, коли чимраз інтенсивніше розвивалося дослідження багатовікової вірменської діаспори в Україні. Ірина Гаюк ‑ досвідчений дослідник цієї теми, згадати б хоч її праці з історії вірменської церкви. Енциклопедія ‑ результат багаторічних досліджень. Вона побудована на використанні багатої літератури. Це дало можливість авторові дійти до обґрунтованих узагальнень, які перетворюють енциклопедію у важливу підручну книгу

На основну увагу заслуговує проведене Іриною Гаюк обстеження розкиданих по музеях багатьох міст України експонатів, пов'язаних з вірменською культурою, їх докладний опис, фотографічна фіксація тощо. Треба підкреслити, що проведена Іриною Гаюк скрупульозна каталогізаційна праця має мало аналогів у практиці українського музейництва. Каталог пам’яток ‑ це суттєва частина «Ілюстрованої енциклопедії вірменської культури в Україні», який підносить працю на високий науковий рівень, свідчить про ерудицію автора, яка, очевидно, й далі працюватиме в обраному напрямку», ‑ зазначив професор Ярослав Дашкевич.

 

Коротко про автора

Ірина Яківна Гаюк активний учасник-доповідач на 27 конференціях круглих столах та конгресах.

Член Української Асоціації релігієзнавців та міжнародної Асоціації вірменознавчих студій, автор 78 публікацій.

  

Коментарі

Шановні члени комітету!
26 жовтня 2012 року я мала можливість бути присутньою - на презентації праці Ірини Гаюк «Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні», яка відбулася в Матенадарані (Єреван). Не пригадую, щоби коли-небудь я була на презентації книги, яка б зібрала таку кількість людей -крісел у залі не вистачило і багато з присутніх стояли. Але навіть не це було найдивовіжнішим, а та піднесена атмосфера, яка панувала у залі. Найкраще про це сказав директор Матенадарану пан Грачія Тамразян, вручаючи Ірині Гаюк найвищу відзнаку Матенадарану - факсимільне видання творів 13 ст. Григора Нарекаці: «Мені навіть важко говорити, настільки я схвильований цієї працею». В залі було багато знаних людей - директор Інститут Історії Академії наук Вірменії, декани і завідувачі кафедр університету, директори музеїв, зокрема, музеїв С. Параджанова та М. Сарьяна, посол України у Вірменії, представники уряду та Ечміадзіну, науковці та митці, відомі правозахисники. Під час виступу пані Ірини Гаюк я пишалася, що наша держава навіть в ці важкі часи має таких потужних науковців. І те, що упродовж року презентації книги відбулися не лише в Україні та Вірменії, але й у Москві, Мінську, Лейпцигу, Радце, Будапешті -ще одне яскраве свідчення високого наукового рівня та важливості цієї праці.
Я повністю підтримую подання" Всеукраїнського Товариства : «Просвіта імені Тараса Шевченка» цієї титанічної наукової роботи пані Ірини Гаюк на здобуття Премії імені Тараса Григоровича Шевченка і вважаю, що така колосальна праця заслуговує на її отримання.
Актриса, співачка, педагог, керівник Театрального центру «Слово і голос», лауреат Національної премії України імени Тараса Шевченка
Наталя Половинка

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA