Офіційний веб-сайт

Книга «Червоний Журавель»

Автор(-и): Станіслав Конак / Розділ: Література

 

Книга «Червоний Журавель», видавництво «Астропринт» (м.Одеса), рік видання: 2013, автор: Станіслав Конак.

Висунуто Національною спілкою письменників України.

 

Книга поезій «Червоний Журавель» Станіслава Конака

 

Нова книга поезій С.Конака «Червоний Журавель», видана одеським видавництвом «Астропринт» 2013 року, ‑ дуже різноманітна і потужна за тематикою проблем і багатством художньо-образних засобів ‑ третина цієї книги ‑ драматична поема (сатирична казка). По суті, у центрі фантастичного вихору подій стоїть образ Червоного Чоловіка, Червоного Журавля. Це міфічний і водночас безсмертний образ людського духу, незборимого духу Світла, Добра. Протистоїть йому Мефістофель ‑ золотолюбний Бог Тьми, Бог Зла, справжній творець антисвіту, він же ‑ Охоронець. Логічно, але образно вмотивовано, тут формуються міфічні (але які життєві!) сили Світла (Юнак, Дівчина і її Тінь, Головдум, радник Царя мурашок, І мурашка, II мурашка (Мурашка ‑ поет), III мурашка ‑ керівники повстання мурашок проти антисвіту, міфічний поет з Парку Талантів, довічні жителі Парку Геніїв ‑ Гомер, Толстой, Гете, Маяковський) і сили Темряви (Цар мурашок ‑ Цар антисвіту, згаданий Мефістофель, Тінь Ізерлі ‑ вона ж Начальник варти Царя мурашок. Міраж пустелі Сахари, Тінь Мао, Тінь Гітлера та інші). По правді, поет просто у вишуканій формі, хоч і добре замаскованій шатами казки, висміює жорстокий світ експлуатації людини духовно й фізично що в європейських, що й в радянських та інших кордонах... І вже в Епілозі дізнаємося, що насправді немає ніякої казки. Професори Катаяма‑ відомий японський лікар ‑ та професор Олійник ‑ український лікар, його колега за фахом, консультант ‑ розкривають жахливу картину трагедії Хіросіми і Нагасакі. Це попередження про можливість затоплення Світу Антисвітом. Втім, завершення твору світле. Бо Надія ж, самі знаємо...

Володимир Шовкошитний пропонує цікаву думку про те, що в багатьох поезіях книги помітна космічна бентежність міфу і реальності.

Радують багатством художньої палітри й інші поезії, вміщені в цій книзі. Досить цікаво, оригінально висловився про книгу «Червоний Журавель» кандидат філологічних наук, доцент факультету української філології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського, член Національної спілки письменників України Володимир Сподарець .

Міркуючи щодо багатства проблематики і художньої палітри автора, науковець знаходить схожі аналогії у висловлюваннях відомих вчених Михайла Наєнка, Леоніда Новиченка (в останнього це стосувалося, зокрема, Максима Рильського, про якого Л.Новиченко зауважує: «...Не істинами, якими б цікавими вони не були, вартісна поезія, а своєю предметно-образною матерією, з якої й променяться (або радіюють) ці істини»).

З подання Національної спілки письменників України

Коментарі