Офіційний веб-сайт

Книга «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова»

Автор(-и): Богдан Тимків / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

Книгу «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» Богдана Тимківа (видавництво «Нова зоря», 2-е вид., перероблене і доповнене, 2012 р. м. Івано-Франківськ) висунуто Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

Книга «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова»

Богдана Тимківа

 

Мистецтвознавче видання «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» відомого на Прикарпатті мистецтвознавця, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника,  професора Богдана Тимківа нині постало перед читачем в оновленому варіанті. Автор суттєво доопрацював книгу, значно розширивши змістову частину окремих розділів, збільшив кількість та якість світлин.

Ці зміни дозволили більш повно розкрити художні особливості творів сакрального та декоративно-ужиткового мистецтва, які входять у нашу сучасність через предметне середовище, що оточує нас у повсякденному житті, а також через виставки, музейні експозиції, тим самим поєднуючи з духовними і матеріальними надбаннями попередніх поколінь.

У другому виданні Богдан Тимків розкрив діяльність таких провідних шкіл в галузі сакрального мистецтва як майстерня живопису й храмової культури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Новизною книги є і проведений автором глибокий аналіз творчості сучасних мистців України, розкрито їх значення та роль як у розвитку сакрального й ужиткового мистецтва, так і національної культури в цілому.

У книзі автором висвітлюється діяльність митців української діаспори, більшість з яких раніше не була відомою в Україні. Багато фактів з їх творчості та й самі твори вперше вводяться в мистецтвознавчий обіг. Світлини кращих творів цих митців широко представлені в ілюстративному матеріалі книги.

Це видання Богдана Тимківа збагачує вітчизняну культуру новими відомостями про сакральні здобутки нашого народу й сприяє підвищенню рівня його духовності. Адже основна частина книги присвячена ґрунтовному аналізу художніх особливостей предметів літургійного та обрядового характеру, які творять внутрішній образ українського храму. Особливістю цього видання є те, що професор Б.Тимків виступає тут не тільки як автор змістовної (текстової) частини книги, а й як художник-дизайнер та як фотохудожник світлин (про що свідчить знак авторського права:

© Тимків Б.М.; © Тимків Б.М. - художнє оформлення, макет; © Тимків Б.М. - ілюстрації, світлини (св.БТ). 

Богдан Тимків у 1978 році здобув професію різьбяра художньої різьби по дереву в художньому профтехучилищі в смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області, а в 1984 році отримав кваліфікацію архітектора в Львівському політехнічному інституті. У 1986-1990 pоках навчався в аспірантурі відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва НДІ художнього виховання АПН СРСР (м. Москва), де й захистив кандидатську дисертацію.

З 1990 року працював на кафедрі образотворчого мистецтва Івано-Франківського педінституту (нині ‑ Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника), а в 1993 році на конкурсній основі його обрано завідувачем кафедри декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника. 

Богдан Тимків розробив Концепцію розвитку художніх ремесел, на основі якої у 1990 році відкрив першу в Україні авторську дитячу художньо-ремісничу школу (нині ‑ Мала академія народних ремесел) в м. Галичі Івано-Франківської області, яка працює й сьогодні, плідно розвиваючи давньогалицькі мистецькі традиції.

Мистецькі роботи Богдана Тимківа експонувались на багатьох Міжнародних Всеукраїнських та обласних виставках. Член Національної Спілки художників України та Національної Спілки майстрів народного мистецтва України.

За значний особистий внесок у розвиток українського мистецтва, вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм Указом Президента України в 1998 році Богдану Тимківу присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України». Професор Богдан Тимків є автором понад шестидесяти праць з мистецтвознавства та педагогіки мистецтва. У 1999 році за плідну науково-методичну роботу присвоєно звання професор.

Коментарі

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA