Офіційний веб-сайт

Книга «Брама Європи»

Автор(-и): Сергій Плохій / Розділ: Література

Книга «Брама Європи», автор - професор, доктор історичних наук Сергій Плохій, видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2016 рік.

Висунуто членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Дмитром Дроздовським. 

 

Книга «Брама Європи» Сергія Плохія

 

«Брама Європи» ‑ фундаментальна книжка, у якій в есеїзованій формі осмислено найважливіші віхи в історії України. Ця праця спершу була написана англійською мовою і набула широкого розголосу в англомовних медіа США, Великої Британії і Австралії. Згадаю лише рецензії у таких всесвітньо відомих виданнях як «Financial Times», «New York Review Of Books», «Independent», «The Economist», «Wall Street Journal». Ця праця постає важливим компонентом сучасної гуманітаристики, яка інтенсифікує увагу західного світу до України. Автор цієї книжки – фаховий історик і знаний у США публіцист, директор Українського Інституту Гарвардського університету, що є одним із найвизначніших інтелектуальних осередків світу. За соціокультурною значущістю цю працю можна прирівняти до того, що свого часу зробили О.Субтельний або Р.Конквест. Проте ця книжка С.Плохія написана в есеїзованому ключі й розрахована на різний тип читачів. Це видання не без підстав можна схарактеризувати як прорив к західному світі, у ньому окреслено самобутність української ідентичності, визначено ключові віхи історії України, що мали важливе значення для формування державності. Особливу увагу хотів би звернути на IV і V розділи, зокрема, на есеї «Втрачена мрія», «Комунізм і націоналізм», «Сталінська фортеця», «Прощавай, Леніне!», «Майдан Незалежності» і «Ціна свободи». Перед нами ґрунтовна постколоніальна праця, яка до речі, завершена саме в період російської агресії на теренах України. Для західного читача важко переоцінити важливості цієї книжки в аспекті рецепції сучасної України, як країни, яка сформувала своє питоме соціокультурне життя, яка постає важливим імпульсом і чинником до переосмислення сучасної глобальної геополітики. Вважаю, що ця праця гідна Шевченківської премії, позаяк є важливою для промоції адекватного, модерного образу України в цивілізованому постколоніальному світі.

 

З подання Дмитра Дроздовського,

члена Комітету з Національної премії України

імені Тараса Шевченка

Сергій Плохій, професор, доктор історичних наук
Сергій Плохій, професор, доктор історичних наук
Коментарі