Офіційний веб-сайт

Дмитро Павличко «Гранослов»

Видавництво «Український письменник», м.Київ, 2015 р., ISBN 966-01-0320 (серія); ISBN 978-966-579-465-3

 

Передмова Дмитра Пилипчука

 

Анотація

В літературі двадцятого століття Дмитру Павличку судилося стати засновником посттоталітарної літератури в Україні, предтечею шістдесятництва, одним з найяскравіших речників української національної ідеї та українського державотворення.

 

Дмитро Пилипчук:

«Осягаючи параметри Павличкової творчості і його поетичний всесвіт, мимоволі пригадуєш його восьмивірш, де автор на підсвідомому рівні означує масштаб власної творчої особистості: «Я думаю про світ. Ловлю сигнали./Якогось мозку дальнього. Мовчіть./ Біля Землі ви трошки політали,/А я лечу за грань тисячоліть./ Ваш океан блакитна калабаня,/ Туди-сюди перелетів і вже./ А я спізнав Гомера й Цюй Юаня,/ Мій простір час. Мене він береже».

 

Найголовнішою і найдорожчою темою Дмитра Павличка і суттю всього поетового життя завжди була й залишається Україна».

 

Іван Дзюба:

«Один із головних рушіїв Павличкового поетичного руху ‑ це почуття національної справедливості. Саме воно, бувши, в свою чергу, складником ширшого почуття ‑ правди, надає особливого, «павличківського» характеру мотивам патріотизму, національної гідності. Це патріотизм самооборони й самоствердження, а не експансивної гордині чи екзальтованого месіанізму. Поет не хоче для своєї нації більшого, ніж для інших, але він обстоює її право на буття серед інших».