Офіційний веб-сайт

Василь Свида: «Мистецтво - це скарб, якому немає ціни»

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 19 травня відбулася презентація альбому «Василь Свида. Нетлінне» за участю його авторів і видавців.

 

Вихід у світ цього видання є важливою подією у культурному житті нашої країни, адже нині нечасто з’являються ґрунтовні праці про видатних українських митців XX століття. Саме до їх числа належить Василь Іванович Свида (1913-1989) ‑ народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор величезної кількості скульптурних робіт, виконаних у дереві.

Світогляд митця формувався у 1930-і роки, коли вже голосно заявила про себе закарпатська школа живопису. Після Другої світової війни В.Свида долучився до колективу визнаних художників-живописців як скульптор зі своєрідним мисленням і впізнаваним авторським почерком.

Творчість Василя Івановича розвивалася в руслі тих соціально-політичних і культурних змін, що визначали складне, суперечливе, часом трагічне XX століття. У його роботах ніби віддзеркалене життя закарпатського краю: історичні події, образи сучасників, сім’я і побут. Яскравою сторінкою є теми материнства і кохання. У багатьох роботах митця присутня і природа гірського краю. Та все ж на першому місці завжди були людина праці та близькі з дитинства образи земляків. Його персонажі часто зображені у національних строях, де ретельно вирізьблені і складові одягу, і його орнаментальне оздоблення.

Творчість митця глибоко закорінена в народне мистецтво. Саме воно було тим підґрунтям, на якому зростала майстерністьславетного скульптора. Місцеві культурні традиції, обряди, ремесла, орнаментика були йому надзвичайно близькі. Недаремно В.Свида говорив: «Люди! Бережіть народне мистецтво! Це скарб, якому немає ціни!».

Автори альбому – Валентина Мартиненко і Ярослав Свида – у вступній статті описують дитячі роки майбутнього скульптора, роки навчання у Ясінях, поневіряння у пошуках заробітку на території Чехії, роботу у Брно ‑ в майстерні братів Котрбових і, зрештою, довгоочікуване повернення на Батьківщину. Розповідь подано доступною, часом лірико-поетичною образною мовою, від чого текст читається легко.

У статті розкривається багатогранність творчого таланту митця: скульптурні роботи в дереві, майоліці, теракоті; рельєфне і площинне різьблення, виготовлення предметів інтер’єру, звернення до гравірування по металу або лиття дзвонів і навіть до вишивання.

Разом з тим подано розгорнутий мистецтвознавчий аналіз творчості В.Свиди, характеристику технічних прийомів у роботі над складними багатофігурними композиціями. Розкрито активну громадську діяльність, плідну педагогічну роботу.

Приваблює щире захоплення авторів художником, його особистістю, життям, творчістю, яке передається і читачеві.

Вступна стаття доповнена світлинами з архіву родини, переважна більшість яких публікується вперше.

Альбом містить каталог основних робіт В.Свиди за період з 1933 по 1989 роки, перелік музеїв та інших закладів, де зберігаються твори, численних вітчизняних і зарубіжних виставок, на яких експонувалися скульптури майстра.

У переліку використаних джерел значну цінність складають матеріали з архіву В.Свиди, які охоплюють 1930-1960-ті роки і є прямими свідченнями подій того часу. Видання містить ретельно зібрану та впорядковану за хронологією бібліографію видань про В. Свиду, статті його та про нього на сторінках періодики, матеріали, надруковані в збірниках, каталогах, альбомах. Підготовці такого довідкового матеріалу передувала копітка й сумлінна праця Я.Свиди ‑ сина скульптора.

У цілому ми маємо справу з ґрунтовно дослідженим і систематизованим матеріалом, викладеним за хронологічним принципом, який вже з перших рядків занурює читача в епоху, коли жив і працював скульптор, у цікавий світ творення.

Якісне поліграфічне виконання надають альбому ще більшої мистецької ваги. Він стане гідною шаною Великому Майстрові ‑ В.Свиді ‑ і буде корисним для всіх, хто цікавиться історією українського мистецтва.

 

Людмила БІЛОУС,

заступник генерального

директора з наукової роботи

Національного музею

українського народного

декоративного мистецтва.

 

Джерело: газета «Культура і життя»,

№18-20, 20.05.2016 р.

 

Довідково

Народний художник України Василь Свида був відзначений Шевченківською премією 1983 року за горельєф «В сім’ї єдиній».