Офіційний веб-сайт

Анатолій Кичинський «Жива і скошена тече в мені трава»

Видавництво «Український письменник», м. Київ, 2013 р., 573 с., ISBN 966-01-0320-4 (серія), ISBN 978-966-579-404-2

Передмова Миколи Жулинського

Післямова Леоніда Талалая

 

Анотація

 

Основу книги Анатолія Кичинського, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та інших престижних премій, складають вірші та поеми, завдяки яким літературна критика називає їхнього автора одним із найяскравіших сучасних українських поетів, чия творча манера характеризується витонченістю і психологічною заглибленістю, філософічністю й ліричністю, пошуком нових зображальних засобів.

Також до книжки увійшли кілька літературознавчих статей про творчість автора.

 

Микола Жулинський:

«Анатолій Кичинський любить словесну гру і блиск метафор, але цю гру веде він ощадливо, «складає» образні блоки так, наче будує поетичну піраміду, в якій камені-метафори прилягають так щільно одна до одної, що годі вставити між ними критичний скальпель.

Його поезія туга, ритмічно вивірена, прозора, насичена епітетною оригінальністю і змістовністю, звукопис його філософсько-поетичних рефлексій наповнений звучанням тонів, барв, ліній, він енергійний, напружений і водночас ощадливий у вираженні емоційних рефлексій. Поет вимогливо підходить до свого поетичного обов’язку гармонійно відтворювати діалектичну єдність думки і переживання».

 

Леонід Талалай:

«Певне, кожен поет народжується з однією фантастичною думкою, яка не дає йому спокою, і все життя він постійно повертається до неї, намагаючись її поглибити, точніше сформулювати. І саме цядумка не лише спрямовує поета, а й стримує в берегах його ліричний потік, не дає останньому, розливаючись на всі боки, втратити свою силу і напрямок. Такою фантастичною думкою у творчості А. Кичинського, безперечно, є думка про час, про його плинність і безповоротність і про беззахисність перед ним людини».