Офіційний веб-сайт

«Рукопис» Український альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин

Видавництво «Криниця», м. Київ, 2004 р., 608 с.

ISBN 966-01-0320-4 (серія)

ISBN 966-7575-71-3

ISBN 966-7575-69-9 (т. 1)

Автор ідеї та організатор проекту Володимир Стадниченко

Під загальною редакцією академіка Івана Дзюби

 

Анотація

На сторінках альманаху читач познайомиться із тими рукописами, документами, які ще ніколи не публікувалися, або із маловідомими матеріалами з різних сфер української культури. Окрім першодруків, які не побачили вчасно світ з ідеологічно-кон’юнктурних та інших причин в XIX-XXст.., цей збірник містить нові, ще не друковані твори, дослідження тощо, створені у XXIстолітті, які належать перу сучасних відомих авторів.

До 1-го тому альманаху «Рукопис» ввійшли мемуари Івана Дзюби «Спогади і роздуми на фінішній прямій» (створені у 2002-2004 pp.), спогади патріарха словацької україністики Миколи Неврлого «Прожите і пережите» (2001), щоденник Олеся Гончара за 1970 р. «Один рік і все життя», листи Аліни Крагельської до Миколи Костомарова, стаття видатного українського вченого Юрія Венеліна «О воспитании юношества» та інші першодруки. Ці унікальні матеріали безперечно викличуть зацікавлення як науковців, так і широких читацьких кіл.

 

 

Володимир Стадниченко:

«Першим томом «Рукопису» Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка представляє нові, на цей раз ‑ документально-публіцистичні видання «Бібліотеки Шевченківського комітету». Чи дістане започаткованому циклу видань первинної глибини, повновагомості і, водночас, сучасної актуальності залежить від його авторів і читачів: літераторів, істориків, філософів, архівістів і, безумовно ж, від найширшого кола людей, які омірюють життя, світ щирим і чесним словом.

«Рукопис» широко відкритий для спогадів, щоденників, листів, документів, есеїв, роздумів, світлин, а в цілому — для благовісного, воскресенного слова».