Офіційний веб-сайт

«Українська міфологія»

Автор(-и): Валерій Войтович / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

 

Книга «Українська міфологія», видавництво «Либідь», м.Київ, рік видання: 2015, автор: Валерій Войтович.

Висунуто Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

Книга «Українська міфологія» Валерія Войтовича

 

Міфо-релігійний світогляд українського народу є ознакою високого рівня його культурного розвитку. Студії над українською міфологією ‑ один із вагомих свідчень глибини його етногенетичного кореня та багатовікової безперервності і спадкоємності культурної традиції. Навіть незначна прогалина етнокультурної інформації призводить до збідніння духовності народу. Відомий український письменник Валерій Шевчук у переднім слові до першого видання «Української міфології» (2002) писав: «Вважаю важливим, ба й необхідним, вивчати міфологію, творену народом у віках, бо саме вона є тим началом, що творить обличчя кожного етносу, стаючи, зрештою, однією з великих ланок пізнання себе в часі; та ж бо народ, котрий себе в часі пізнає, стає свідомим, отже життєздатним, бо тим самим ніби вкладає собі в душу частку вічності».

Письменник також зазначає: «Історія культури нашого народу визначається передусім тим, що ми нізвідкіля не прийшли, на своїй землі ми були завжди. Це означає, що в етносі своєму зберігаємо поряд із рисами надбання, позиченими, глибочезну архаїчність, яка, попри всі струси та зміни, усі суспільні та історичні катаклізми, певною мірою залишається незмінною. Ми не садимо свого мисленного дерева заново в нову землю, але весь час прищеплювали нові цивілізаційні пагони до старого. Не завжди те дерево цвіло, часом і присихало, але старе гілля зрізувалося, а нове наростало».

Українська міфологія є цінним першоджерелом як для етнографа так і для історика культури. Саме тому кожен свідомий українець повинен вивчати не лише грецьку, скандинавську і т. ін., а й свою рідну міфологію. Студентство України повинно досліджувати коріння своїх предків, бо воно є могутньою часткою духовного надбання українців, зокрема національної культури ‑ живопису, скульптури, письменства, поезії, театру тощо.

Книга В.Войтовича «Українська міфологія» ‑ своєрідна ілюстрована енциклопедія з міфології та народних вірувань українців, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Працюючи над книгою «Українська міфологія», В.Войтович у силу своїх можливостей намагався знайти своїм «персонажам» (майже 2000 термінів) належне обґрунтування. Бо, власне, в кожному з них ‑ пам'ять поколінь, незнищенна спадщина минулого, без якої не матимемо майбутнього. Для цього використано значний історико-фольклорний та етнографічний матеріал з багатьох куточків України.

Книга «Українська міфологія» є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології ‑ народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір'їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст супроводжується ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та ґрунтовною бібліографією.

 

З подання ВУТ «Просвіта» ім.Тараса Шевченка

Коментарі