Офіційний веб-сайт

«Парадокси життя: aurea mediocritas»

Автор(-и): Марія Якубовська / Розділ: Література

 

Книга «Парадокси життя: aurea mediocritas», видавництво «Ліга-Прес» (м.Львів), рік видання: 2015, автор: Марія Якубовська.

Висунуто Всеукраїнською творчою спілкою «Конгрес літераторів України».

 

Книга поезій «Парадокси життя: aurea mediocritas» Марії Якубовської

 

Книга Марії Якубовської ‑ це духовний зріз буття народу упродовж тисячоліть. Пошуки гармонії суспільного буття і буття окремої людської індивідуальності ‑ ця проблема, яку завжди намагалося розв’язати людство і не завжди знаходило у собі достатньо мужності бодай пунктиром накреслити шляхи її вирішення.

Література як могутній міфологічно-екзистенційний інструмент пізнання людиною світу і самої себе у цьому світі виступає філософсько-психологічною моделлю художнього методу Марії Якубовської. Логічне поєднання раціональної та ірраціональної основ мислення є наскрізним лейтмотивом книги.

Минуле переплітається з майбутнім, теперішнє є тим містком, яким прямують ліричні персонажі новел. «Кидати виклик долі і часові. Іти попереду ‑ теж випробування», ‑ ця думка притаманна більшості персонажів новел. Від часі «Слова о полку Ігоревім» і до сьогодення завжди знаходяться ті найперші, енергією яких рятується людство. Вони однаково беззахисні і сильні у своїй беззахисності, адже не кожна перемагає перемогою і не кожна поразка є поразкою. Духовні згустки найкращої народної енергії стають тими рубіконами, на яких вигранюється душа людства.

Пошуки першооснови людського буття у повсякденному житті властиве кожному періодові історії людства. Гармонія навколишнього світу неможлива без гармонії всередині самого єства особистості.

Письменниця багатогранно подає тематичну палітру сучасності. Життя хліборобів, які знаходили радість у праці, бо вічною потребою є бажання людини працювати на землі і вирощувати хліб. Життя інтелігенції, напоєне бажанням зробити щось особливе у цьому світі. І нехай ці пошуки не завжди увінчуються успіхом, але завжди є оті особливі щасливі миті у житті людини, яка відчуває себе творцем.

Книгу Марії Якубовської можна назвати епопеєю народного буття, так як вона проникає у найтонші пласти народного світогляду, іноді з гумором, легко. Іронією, а найбільше із ніжною ліричністю намагається вигранити алмази людської душі і показати, попри її недосконалість, елементи отого всеосяжного чуття, яким рятується світ.

Авторка розвиває жанрово-тематичну багатоманітність новели, оповідання, притчі, композиційно складаючи книгу як своєрідну симфонію народного епосу. Крок за кроком, послідовно і натхненно перед читачем яскраво розгортається план перестрою життя народу на засадах його тисячолітнього психоісторичного досвіду, одна за одною постають переконливі системні пропозиції, як нам відродити Шевченкову «славу України».

 

З подання Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»

Коментарі

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA