Офіційний веб-сайт

«Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова»

Автор(-и): Богдан Тимків / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

 

Мистецтвознавче видання «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» (2-ге видання, доповнене і перероблене), видавництво «Нова зоря», м.Івано-Франківськ, рік видання: 2012, автор: Богдан Тимків.

Висунуто Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім.Тараса Шевченка.

 

«Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» Богдана Тимківа

 

Праця, відомого на Прикарпатті мистецтвознавця, професора Богдана Тимківа постала перед читачем в оновленому варіанті. Автор суттєво доопрацював книгу, значно розширивши змістову частину II та IV розділів, збільшив кількість та якість світлин.

Важливим є й те, що у другому виданні професор Б.Тимків розкрив діяльність таких провідних шкіл в галузі сакрального мистецтва як майстерня живопису й храмової культури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (керівник М.Стороженко) та кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії (зав.кафедрою Р.Василик).

Безперечно, новизною книги є проведений автором глибокий аналіз творчості сучасних мистців України, розкрито їх значення та роль як у розвитку сакрального й ужиткового мистецтва, так і національної культури в цілому. Богдан Тимків зазначає, що творчість художників XXI ст. органічно вписується в концепцію відродження, розвитку та примноження українських мистецьких традицій.

Заслугою автора є те, що він висвітлив діяльність мистців української діаспори, більшість з яких раніше не була відомою на Батьківщині. Багато фактів з їх творчості та й самі твори вперше вводяться в мистецтвознавчий обіг. Світлини кращих творів цих мистців широко представлені в ілюстративному матеріалі книги.

Розгорнутий аналіз діяльності діаспорних мистців, проведений Б.Тимківим, заповнив прогалини в історії вітчизняного мистецтвознавства. Мистці діаспори не розгубили по світах те, що створювалось упродовж століть, не розчинилися в культурах інших націй, а гідно репрезентували духовні й мистецькі скарби свого народу на чужині, водночас ставши невід’ємною частиною світової культури. Їх творча праця становить потужний пласт художньої самосвідомості українців, є безцінним надбанням національної культури тісно пов’язаним з світосприйняттям, звичаями та традиціями нашого народу.

Без сумніву, нове видання книги Богдана Тимківа значно збагатить національну культуру новими відомостями про сакральні здобутки нашого народу й сприятиме підвищенню рівня його духовності. Адже основна частина книги присвячена ґрунтовному аналізу художніх особливостей предметів літургійного та обрядового характеру, які творять внутрішній образ українського храму.

Праця має презентабельний, ошатний вигляд, відзначається високою поліграфією та видана накладом 2 тис. примірників. Книга адресована для мистецтвознавців, художників, студентів та поціновувачів українського сакрального й ужиткового мистецтва.

З подання ВУТ «Просвіта» ім.Тараса Шевченка

Коментарі