Офіційний веб-сайт

«Енциклопедія художнього металу», т.1, т.2

Автор(-и): Ростислав Шмагало / Розділ: Література, публіцистика, журналістика

Книги «Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза» та «Художній метал України XX‑ поч. XXI ст. Енциклопедія художнього металу. Том II», автор Ростислав Шмагало, видавництво «Апріорі» (м.Львів), рік видання: 2015.

Висунуто Львівською обласною організацією НСХУ.

 

«Енциклопедія художнього металу» т.1, т.2 Ростислава Шмагала

 

Львівська обласна організація НСХУ представляє кандидатуру члена НСХУ, художника, доктора мистецтвознавства, професора, декана факультету історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтва Шмагала Ростислава Тарасовича на предмет присудження йому Національної премії України імені Тараса Шевченка за напрямом «Література, журналістика, публіцистика» за означену монографію, публіцистичні статті та мистецтвознавчий доробок.

Це енциклопедичне видання в 2-х томах створене на основі двадцятилітньої праці та попередніх авторських монографій, що схвалені більш ніж двома десятками офіційних рецензій та відгуків провідних науковців України та Європи. Видання не має аналогів як у вітчизняній, так і в світовій мистецтвознавчій практиці за широтою і новизною охопленого фактологічного матеріалу, ілюстративним матеріалом та наведеної термінологічно ‑ експертної бази даних.

Ростислав Шмагало ‑ автор п’ятьох монографій (три у співавторстві), чотирьох навчально-методичних посібників, понад 200 друкованих праць публіцистичного і мистецтвознавчого спрямування у вітчизняних та закордонних виданнях, редактор-упорядник низки збірників матеріалів міжнародних конференцій; від 2000 р. член правління Спілки критиків і мистецтвознавців Львова (СКІМ); Голова і член журі Всеукраїнських симпозіумів в м. Опішному (1999, 2000, 2001 рр.) та м. Слов’янську (2001 р.); Голова журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» МОН України (Чернівці, 2007 р., Кіровоград, 2011 р.); Керівник колективу з розробки державних стандартів «Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, МОНУ, 2012 р.). Учасник міжнародних симпозіумів та конференцій з мистецтва «Hefaiston» ‑ 1996 р. (Чехія); «Ferraculum» ‑ 2000 р.; 2002 р. (Австрія); «Батискаф» (Одеса), «Галицька імпреза» (Львів), «Екологічний ракурс» (Львів, Косів) та ін. Напрямки наукових досліджень: історія мистецької освіти; історія та теорія декоративно-ужиткового мистецтва; художні промисли. Автор навчальних програм курсів з історії декоративно-ужиткового мистецтва (метал, кераміка, скло), мистецтва Сходу, історії мистецької освіти, курсу Історія світового та українського художнього металу. Науковий керівник 12-ти кандидатів мистецтвознавства і 1-го доктора наук. Публіцистичний доробок та запроваджені Ростиславом Шмагало напрямки наукових досліджень мають характер фундаментальних виразників сучасної школи українського мистецтвознавства. Вони успішно утвердилися у світовому просторі культури.

 

З подання Львівської обласної організації НСХУ

 

Коментарі