Офіційний веб-сайт

Відповісти на коментар

Автор(-и): Богдан Горинь / Розділ:

«Святослав Гординський на тлі доби» (у двох книгах); автор Богдан Горинь

Висунуто Кафедрою української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького, Інститутом літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Михайлом Слабошпицьким, лауреатом Національної премії України імені Т.Шевченка 2005 року, експертом Комітету з Національної премії України імені Т.Шевченка. 

 

Двотомник «Святослав Гординський на тлі доби» Богдана Гориня

 

Кафедра української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького висуває на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у номінації «Публіцистика»есе-колаж Богдана Гориня «Святослав Гординський на тлі доби» (у двох книгах):Книга перша: Київ, Ярославів Вал, 2017. ‑ 424 стор., іл.;Книга друга: Київ, Ярославів Вал, 2018. ‑624 стор., іл.

Богдан Горинь має чималий досвід у написанні книг про видатних діячів української культури. Високу оцінку критики і читачів отримали його книги про митця світової слави Віктора Цимбала («Туга Віктора Цимбала», Київ: Пульсари, 2005 р.), про видатну постать українського мистецтва II пол. XX ст. Софію Караффу-Корбут («Любов і творчість Софії Караффи-Корбут», у двох томах, Львів: Апріорі).

Вершиною творчого злету Богдана Гориня став оригінальний за композиційною побудовою та сюжетними колізіями публіцистичний есе-колаж «Святослав Гординський на тлі доби». Для висвітлення повноти життєвого й творчого шляху видатної постаті української культури автор обрав жанр есе-колажу, який дав можливість паралельно з текстом помістити велику кількість ілюстративного матеріалу. Новаторськими засобами автор створив неповторний, глибоко правдивий образ Святослава Гординського на тлі його доби. Це чи не єдина книга, яка з такою глибиною висвітлює життя і багатогранну діяльність феноменальної постаті української культури.

Есе-колаж Богдана Гориня пробуджує національну гордість українців за свою історію, культуру, літературу та мистецтво, утверджує високу гуманістичну місію українського образотворчого мистецтва та літератури, розкриває духовні глибини української нації. За твердженням критики і за нашим переконанням, есе-колаж Богдана Гориня «Святослав Гординський на тлі доби» належить до видатних здобутків української публіцистики, а тому кафедра української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького висуває цей багатогранний публіцистичний твір, в якому висвітлена мистецька, літературна і громадська діяльність Святослава Гординського, на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2019 року.

 

З подання Кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького.

х х х

 

ПОДАННЯ

на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка

Богдана Гориня

за монографічне дослідження "Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж" у 2-х кн.

 

Монографічне дослідження відомого мистецтвознавця Богдана Гориня: "Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж" у 2-х кн. було представлено на засіданні Вченої ради Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка Національної академії наук України 9 жовтня 2018 року і проаналізовано співробітниками Інституту літератури на предмет висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2019 року за номінацією «публіцистика, журналістика».

Науковці Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України висловили таку позицію у цьому питанні:

Микола Жулинський,директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України запропонував на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2019 року зазначене видання. Зокрема зазначив: відомий письменник-документаліст підготував унікальне видання як про знакову постать української культури ‑ Святослава Гординського, так і про непростий буремний час ‑ XX століття. Вийшла друком книга про видатного митця у видавництві «Ярославів вал». Цінність її полягає передусім у тому, що вона побудована на численних архівних матеріалах, документах. Уже відбулася не одна презентація цього видання, є низка рецензій у ЗМІ.

У першій книзі час стає тлом, на якому відтінено всі нюанси й перипетії життєвої і творчої біографії Святослава Гординського, ‑ художника, поета, мистецтвознавця, літературознавця, перекладача, організатора культурного життя в Галичині, ‑ його юнацькі роки, навчання у Мистецькій школі Олекси Новаківського, в академіях мистецтв Берліна та Парижа, досягнення в живописі, графіці, поетичній творчості, перекладах, видавничу, мовознавчу, мистецтвознавчу, організаційну, журналістську діяльність. У книзі другій на широкому історичному тлі з використанням великої кількості архівнихматеріалів, світлин і репродукцій творів висвітлено життя й творчість С.Гординського після вимушеної еміграції весною 1944 р. Розкрито його мистецьку, літературну й організаційну діяльність у Нью-Йорку (після переїзду 1947 р. мистця до США): оздоблення церков, участь у заснуванні Літературно-мистецького клубу, об'єднання українських письменників «Слово», написання для газет та журналів сотень статей, публікація монографій про українських мистців. Подією в житті Святослава Гординського стало коротке перебування на рідній землі й підготовка до другої поїздки в Україну, на перешкоді якої стала смерть митця у травні 1993 року.

Книжка справді є своєрідною енциклопедією часу, енциклопедією однієї непересічної долі. Це праця, з одного боку, біографічного плану, з іншого ‑ і мистецтвознавче, й історико-літературознавче дослідження. Виданню властива повнота висвітлення подій, явищ, доль, місць, контекстів, деталізація фактажу, аналітична глибина. Гадаю, це видання більш ніж достойне для висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2019 року за номінацією: публіцистика.

Микола Сулима,академік НАН України, заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор підкреслив, що у виданні глибоко, різнопланово, фахово проаналізовано творчість Святослава Гординського ‑ митця широкого спектру обдарувань: художника, графіка, митця поетичного слова, публіциста й критика, перекладача, людини багатих знань і непростої долі (вада слуху). Творча біографія талановитого митця досліджена Богданом Горинем зі скрупульозністю науковця-архівіста й уважного історика, мистецтвознавця, літературознавця. Автором задіяно найрізноманітніший матеріал, і його чітко, послідовно і прозоро структуровано.

Світлана Лущій,кандидат філологічних наук, старший наук, співробітник Інституту літератури вказала, що на сьогодні книжка Б.М.Гориня ‑ це найповніший життєпис поета, митця, мистецтвознавця, літературознавця, організатора літературно-мистецького життя в діаспорі Святослава Гординського (1906-1993). Письменники і літературознавці діаспори (Г.Костюк, Ю.Лавріненко та інші) неодноразово вели мову про всебічну обдарованість цієї неординарної особистості. Однак ґрунтовного дослідження про С.Гординського до виходу книги Б.М.Гориня так і не було.

Для мене як архівіста найбільшою цінністю цієї монографії стали численні архівні матеріали та рідкісні фото, віднайдені автором. Про який би період життя не писав Б.Горинь, усі факти, біографічні уточнення він обов'язково підкріплює архівними джерелами, ‑ чи розповідь про дитинство, юність, від'їзд родини на Захід в еміграцію, чи участь у МУР'і, в ОУП «Слово», мистецькі виставки, літературознавчу діяльність, повернення С.Гординським із забуття творів М. Зерова, Б.-І.Антонича тощо. Завдяки листам, спогадам відомих людей, зображена атмосфера, в якій формувався Святослав Гординський, представлені яскраві постаті, із якими він контактував у різні періоди свого життя. Тому історія Святослава Гординського постає у згадуваній книжці Б.Гориня як історія цілого покоління українських митців, які опинилися далеко замежами своєї Батьківщини. Дослідження Б.М.Гориня «Святослав Гординський на тлі доби» стане настільною книгою для тих, хто вивчатиме творчість С. Гординського. І не тільки. Книга буде цікавою не лише літературознавцям, а й просто шанувальникам української літератури. Не пройде вона повз увагу й мистецтвознавців. Кожного читача вона вразить повнотою та енциклопедичністю у викладі подій, фактів, біографій. Звертає на себе увагу «Додаток», у якому висловлені цікаві міркування М.Слабошпицького, М.Наєнка, В.Панченка та О.Федорука про поета і митця С.Гординського і автора книги ‑ Б.М.Гориня.

Леся Демська-Будзуляк,кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури зауважила: увазі читача представлено історико-культурологічне дослідження у двох книгах, присвячене інтелектуальній біографії видатного українського мистця, поета, мистецтвознавця, літературознавця, перекладача, організатора культурного життя в Галичині, Святослава Гординського. Два томи праці є підсумком майже півстолітньої праці автора (праця над архівними документами розпочалася ще наприкінці 1960-х рр.) над темою перехрещення людини й історичної епохи. Богдан Горинь визначає жанр своїх двох книг як есе-колаж, що надає їм не так суто наукового, скільки науково-популярного спрямування. Однак теми, проблеми і питання підняті у цій праці, змушують читачів перебувати у постійному діалозі з автором, робити власні висновки.

Цінність праці, окрім самої інтелектуальної біографії Святослава Гординського, ‑ у залучені значного архівного матеріалу, більшість якого досі перебувала поза увагою науковців та дослідників цієї тематики. У книгах також постають сучасники українського інтелектуала, які жили і працювали в еміграції, від перебування в німецьких таборах ДіПі до США. Також варто зазначити, що у першій книзі автора знаходимо багатий матеріал щодо життя українських митців у Парижі та Мюнхені, де більшість з них навчалися у міжвоєнний період.

Серед безумовних заслуг книжки укладений список мистців ‑ малярів, графіків, скульпторів, архітекторів, котрі, як і письменники, перебуваючи у таборах і на приватних помешканнях у Західній Німеччині й Австрії, збагатили скарбницю українського мистецтва видатними творами. В осередках мистецького життя ‑ Мюнхені, Геттінгені, Міттенвальді, Бертхесґадені, Реґенсбурзі, Нойбоєрні та ін. Таким чином, перед нами ретельно прокоментована просторова і часова карта шляхів українських митців-емігрантів на тлі катаклізмів XX ст.

Праця Богдана Гориня «Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х книгах» призначена для широкого кола читачів, студентів, фахівців. Вона цілком відповідає вимогам до висунення праць у галузі публіцистики (хоча вона має ознаки літературознавчого, мистецтвознавчого та історичного дослідження) на Національну премію імені Тараса Шевченка.

 

З подання Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

 

х х х

 

ПОДАННЯ

на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка

БОГДАНА ГОРИНЯ

за його двотомову книгу «Святослав Гординський на тлі доби»

 

На моє глибоке переконання, це не тільки одна з підсумкових книг сучасного нашого літературознавства та мистецтвознавства, а й справді етапна праця, котра повертає літературознавству та мистецтвознавству інтерес до фактографії та біографічних основ творчого індивіда. Останніми часами і літературознавці, і мистецтвознавці дуже захопилися подеколи самодостатньою (незрідка навіть безплідною) концептуалізацією певних моментів творчого процесу, різними контекстами та канонами, за якими, буває, губиться вся неповторність творчого шляху митця, його творча еволюція, соціальне середовище, в якому він змушений був існувати, та чимало інших позірно другорядних, однак важливих саме для цього митця і саме в цей час моментів. Богдан Горинь створив просто феноменальну мозаїчну картину життя Святослава Гординського, а також усі гостроперепетійні моменти, з якими він зіткнувся, навчаючись за кордоном, і живучи в еміграції, де значною мірою уособлював культурну й політичну українську реальність на вигнанні.

Я впевнений, що «Святослава Гординського на тлі доби» Комітет може розглядати в номінації «Журналістика, публіцистика, культурологія». Усі підстави для цього дає унікальна жанрова дефініція «есе-колаж», котру винайшов для свого твору Богдан Горинь. Це зумовлено особливістю інтерпретації багатющого фактичного матеріалу і жанровою своєрідністю твору.

Усі попередні книги Богдана Гориня (а вони здебільшого присвячені видатним творчим особистостям) були своєрідними підступами до теми Святослава Гординського. Тому ця праця сприймається також і як підсумок усієї досьогоднішньої творчої діяльності невтомного й унікально допитливого дослідника.

 

Михайло Слабошпицький,

лауреат Національної премії України

імені Т. Шевченка 2005 року,

експерт Комітету з Національної премії України

імені Т.Шевченка

 

Коментарі

Відповісти

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA