Офіційний веб-сайт

Відповісти на коментар

Автор(-и): Марія Якубовська / Розділ: Література

 

Книга «Життя коралі розсипає», автор Марія Якубовська, видавництво «Ліга-Прес» (м.Львів), 2016 р.

Висунуто Всеукраїнською творчою спілкою «Конгрес літераторів України».

 

Книга «Життя коралі розсипає» Марії Якубовської

 

Книга Марії Якубовської ‑ це концептуально виважений, філософськи осмислений зріз духовного буття людства, багатогранне відображення життя суспільства в тісному взаємозв'язку історії та сьогодення. Наскрізним образом книги є образ часу. Тут традиція переплітається із новаторством, стає єдиним цілим велика Душа Всесвіту. У поетичних візіях книги звучить велетенський оркестр Духу, у якому видозмінюються закономірності доби. І всеперемагаючі гімни правди утверджують закони вселюдського існування. Тільки пошанування високих святинь дає право на щастя. Закони честі, вірності, віри і неподоланності подані у єдиному зв'язку ‑ це і є ті духовні коралі, які пов'язують минуле із майбутнім у його сучасному триванні, бо лише велика гармонія людської душі здатна протистояти хаосу.

Поезія Марії Якубовської ‑ це фоліант українських історичних подій на фоні духовного тривання сьогодення. Знакові постаті минулого: княгиня Ольга, Іван Франко, Олена Теліга, Теодозія Бриж стають символами духовного поступу людства. У віршах Марії Якубовської звучить голос імперативу, аксіоматичного утвердження слова. Ліричний герой книги «Життя коралі розсипає...» категорично безкомпромісний. Він завжди з народом ‑ його кров та плоть. Людяний, мирний і повсякчасний трудар; але, водночас, і протестант, неприспаний син історичної правди і хранитель пам'яті, яка допомагає йому утримувати традицію і світоглядно розвиватись у дусі свого часу як патріот і будівничий духовного храму.

Сакральна присутність Всевишнього, Діви Марії, Ісуса Христа чи культових традицій у віршах Марії Якубовської наповнена концептуальним багатоголоссям. Світоглядно-естетичний та ідейно-моральний принцип криється у метафізичній підтекстовості. Правда життя ‑ це висока правда, правда віри і світла. Звідси в її текстах утвердження перемоги добра над злом, історичні і сьогочасні візії духовних потрясінь.

Книга «Життя коралі розсипає...» займає в житті Марії Якубовської особливе місце, оскільки насичена пошуками письменниці в царині філософсько-громадянської лірики, в пошуках нових форм і засобів вираження поетичної думки. Ця книга стала подією в культурному й літературному житті України. Велика філософія духовного поступу людства, пронесена крізь вітри і буреломи історії, ‑ наскрізний мотив книги. У поезії Марії Якубовської своєрідний архетип часу, оживлений в образі знакових історичних постатей, котрі стоять над усім смертним і тлінним, розривають часові умовності тривання людства.

Книга Марії Якубовської ‑ це духовний зріз буття народу упродовж тисячоліть. Пошуки гармонії суспільного буття і буття окремої людської індивідуальності ‑ ця проблема, яку завжди намагалося розв'язати людство і не завжди знаходило у собі достатньо мужності бодай пунктиром накреслити шляхи її вирішення.

Література як могутній міфологічно-екзистенційний інструмент пізнання людиною світу і самої себе у цьому світі виступає філософсько-психологічною моделлю художнього методу Марії Якубовської. Логічне поєднання раціональної та ірраціональної основ мислення є наскрізним лейтмотивом книги.

Поезія Марії Якубовської ‑ це широка епопея життя сучасної України. Минуле переплітається з майбутнім, теперішнє є тим містком, яким прямують ліричні герої поетичних візій книги «Життя коралі розсипає...». Духовні згустки найкращої народної енергії стають тими рубіконами, на яких вигранюється душа людства.

Пошуки першооснови людського буття у повсякденному житті властиве кожному періодові історії людства. Гармонія навколишнього світу неможливо без гармонії всередині самого єства особистості. Епічні картини становлять семантичні вузли у загальній поетичній розповіді книги. Неначе вишуканим кораловим намистом письменниця перев'язує перехресну долю свого народу. Книга Марії Якубовської «Життя коралі розсипає...» ‑ це енциклопедія народного духу, жива пам'ять історії народу, написаної талановитою рукою і небайдужим серцем.

 

З подання Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України».

 

Коментарі

Відповісти

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA